ŞÂDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Şâdî ile ilgili olarak Vasfı Mahir Kocatürk, elinde bulunan 18. yüzyıla ait bir mecmuada âşığın şiirlerinin bulunduğunu ve bu sebeble onun 18. yüzyılda yaşamış olabileceğini belirtir(1963: 276). Şâdî'nin ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Âşık, koşma tarzında yazdığı ve tespit edilebilen tek şiirinde "Şâdî" mahlasını kullanmıştır.

Kaynakça

Kocatürk, V. Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

 

Reftarın görünce, güzeller şahı,

Arzu çeker canım, Efendim, seni.

Gider akıl baştan, bulunmaz gâhi,

Görünce, ey şah-ı levendim, seni.

Efendim, dertlerin dermanı sensin,

Âşıkların ah ü efganı sensin,

Cümle güzellerin sultanı sensin,

Kim sevmez, ey zülfü kemendim, seni!

Ne güzel yaratmış seni Lemyezel,

Sarattın benzimi eyledin gazel.

Ağız güzel, gerdan güzel, ten güzel,

Bikusur Efendim, beğendim seni.

Şadiya bendeni meftun eyledin,

Dü çeşmim yaşını Ceyhun eledin,

Düşürüp sahraya Mecnun eyledin,

Şimdi buldum, Leylâ menendim, seni!


Kocatürk, V. Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 276.