SÂDIK

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Baharözlü Feryâdî'nin "Âşıklar Destanı"nda (4. Dörtlük) ve Tâlip Kılıç'ın "Âşıklar Serencâmı"nda (4. Dörtlük) ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler