SAFÂYÎ, Halîl Efendi

(d. ?/? - ö. 1150/1737-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Halîl'dir. Doğum yeri ve memleketi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Âdâb-ı Zurafâ'da hakkâk olup "ekmeğini taştan çıkardığı" belirtilmekle birlikte (Erdem 1985: 191) Sicill-i Osmanî'de haffâf (kavaf) olarak kaydedilmiştir (Mehmed Süreyya 1308-15: III/228). Tuhfe-i Nâilî'de de hakkâk olduğu belirtilir (Kurnaz ve Tatcı 2001: 558) . Ölüm tarihi konusunda kaynaklar 1150/1737-38 yılında ittifak ederler.

Şairliği bahsinde Râmiz onun şiir kudretinin ortada olduğunu belirtir ve şiirini gönül açıcı ince anlamlarla yüklü olarak niteler (Erdem 1985: 191). Şair hakkında bilgi veren ilk kaynak olan Âdâb-ı Zurafâ'da, pek çok şairde olduğu gibi, örnek beyitlerin yeri boş bırakılmıştır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 191.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).  Mehmet Nail TumanTuhfe-i Nâilî.  Ankara: Bizim Büro Yay. 558.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 228.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ EBUBEKİR SIDDIK ŞAHİN
Yayın Tarihi: 08.01.2015
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler