SÂFÎ, Sâfî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire, Ahdî’nin Gülşen-i Şuarâ’sıdır. Abdülgani Efendi’nin danişmendi olan Sâfî, Erzurum’a giderek Şirvan Seferi’nde ordu kadısı olan Muhîtî Efendi’nin naipliğini yaptı. Daha sonra tımar sahibi oldu. Ahdî’nin, tezkiresinde vasfını işittiği şairler sınıfına dâhil ettiği Sâfî’nin ölüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemesinden hareketle şairin, Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu ve bu tarihten sonra öldüğü düşünülebilir.

Arapça ilimlere vakıf, Farsçayı da çok iyi bilen Sâfî, yaratılışı şiir söylemeye yatkın; aruz ve kafiyeye hâkim, özellikle de muammada başarılı olan bir şairdir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tagılur ‘aklum ser-i zülf-i perîşânın görüp

Saçılur yaşum leb-i la’l-i dür-efşânın görüp

Gülşen-i hüsninde seyr eylerken ol Yûsuf-ruhun

Düşdi gönlüm ansızın çâh-ı zenehdânın görüp

Yüregi agzına geldi yâremün ey kaşı yâ

Zahm-ı nevk-i nâvek-i hicründe peykânın görüp

Hüsni âyîne nazar kıldum bu gün gen yakadan

Matla’-ı mihr anladum çâk-i girîbânın görüp

Şâh-ı ‘âlî-şân-ı iklîm-i ma’ânî oldugun

Sâfî’nün anladılar tertîb-i dîvânın görüp

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 390.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA‘ÎM, Ebû İshak İsmail Na‘îm Efendid. Ocak 1646 - ö. 8 Ağustos 1725Doğum YeriGörüntüle
2Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Doğum YeriGörüntüle
3SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Doğum YeriGörüntüle
4NA‘ÎM, Ebû İshak İsmail Na‘îm Efendid. Ocak 1646 - ö. 8 Ağustos 1725Doğum YılıGörüntüle
5Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Doğum YılıGörüntüle
6SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Doğum YılıGörüntüle
7NA‘ÎM, Ebû İshak İsmail Na‘îm Efendid. Ocak 1646 - ö. 8 Ağustos 1725Ölüm YılıGörüntüle
8Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Ölüm YılıGörüntüle
9SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Ölüm YılıGörüntüle
10NA‘ÎM, Ebû İshak İsmail Na‘îm Efendid. Ocak 1646 - ö. 8 Ağustos 1725MeslekGörüntüle
11Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975MeslekGörüntüle
12SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709MeslekGörüntüle
13NA‘ÎM, Ebû İshak İsmail Na‘îm Efendid. Ocak 1646 - ö. 8 Ağustos 1725Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NA‘ÎM, Ebû İshak İsmail Na‘îm Efendid. Ocak 1646 - ö. 8 Ağustos 1725Madde AdıGörüntüle
17Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975Madde AdıGörüntüle
18SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Madde AdıGörüntüle