SÂFÎ, Sâfî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire, Ahdî’nin Gülşen-i Şuarâ’sıdır. Abdülgani Efendi’nin danişmendi olan Sâfî, Erzurum’a giderek Şirvan Seferi’nde ordu kadısı olan Muhîtî Efendi’nin naipliğini yaptı. Daha sonra tımar sahibi oldu. Ahdî’nin, tezkiresinde vasfını işittiği şairler sınıfına dâhil ettiği Sâfî’nin ölüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemesinden hareketle şairin, Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu ve bu tarihten sonra öldüğü düşünülebilir.

Arapça ilimlere vakıf, Farsçayı da çok iyi bilen Sâfî, yaratılışı şiir söylemeye yatkın; aruz ve kafiyeye hâkim, özellikle de muammada başarılı olan bir şairdir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tagılur ‘aklum ser-i zülf-i perîşânın görüp

Saçılur yaşum leb-i la’l-i dür-efşânın görüp

Gülşen-i hüsninde seyr eylerken ol Yûsuf-ruhun

Düşdi gönlüm ansızın çâh-ı zenehdânın görüp

Yüregi agzına geldi yâremün ey kaşı yâ

Zahm-ı nevk-i nâvek-i hicründe peykânın görüp

Hüsni âyîne nazar kıldum bu gün gen yakadan

Matla’-ı mihr anladum çâk-i girîbânın görüp

Şâh-ı ‘âlî-şân-ı iklîm-i ma’ânî oldugun

Sâfî’nün anladılar tertîb-i dîvânın görüp

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 390.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂBÎ, Sûfî-zâded. ? - ö. 1548 veya 1562Doğum YeriGörüntüle
3ŞEM'Î, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1758Doğum YeriGörüntüle
4Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TÂBÎ, Sûfî-zâded. ? - ö. 1548 veya 1562Doğum YılıGörüntüle
6ŞEM'Î, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1758Doğum YılıGörüntüle
7Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TÂBÎ, Sûfî-zâded. ? - ö. 1548 veya 1562Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEM'Î, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1758Ölüm YılıGörüntüle
10Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TÂBÎ, Sûfî-zâded. ? - ö. 1548 veya 1562MeslekGörüntüle
12ŞEM'Î, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1758MeslekGörüntüle
13Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÂBÎ, Sûfî-zâded. ? - ö. 1548 veya 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEM'Î, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1758Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Bekir Şakir Konyalıd. 03 Şubat 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TÂBÎ, Sûfî-zâded. ? - ö. 1548 veya 1562Madde AdıGörüntüle
18ŞEM'Î, Mehmed Sâlih Efendid. ? - ö. 1758Madde AdıGörüntüle