SAFVET, Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1263/1847)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Mustafa olan Safvet Efendi, Diyarbakır’da doğmuş ve ilk eğitimini bu şehirde tamamlamıştır. Özellikle kitabet sanatında kendisini geliştirerek Anadolu ve Rumeli’de birçok valinin divan kâtipliğinde çalışmıştır. Bu memuriyetlerden sonra 1224/1810 yılında İstanbul’a gidip Duhân Gümrüğü sandık eminliği yapmış ardından Enfiye-i Hâssa Müdürlüğü’nde kâtip olarak görevlendirilmiştir. Bu görevinde iken 1263/1847’de İstanbul’da vefat etmiştir (Beysanoğlu 1996: 302; Çiftçi yty: 264; Güner vd. 2003: 35; Kurnaz vd. 2001: 560; Şemseddîn Sâmî 1311: 2958).

Fatîn, Safvet Efendi’nin ‘bir mikdar eş’ârı’ olduğunu söylemekle beraber (Çiftçi yty: 264) kaynaklarda tek gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Alî Emîrî (1328). Tezkire-yi Şu’arâ-yı Âmid. C. I. Dersa’âdet: Âmidî Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Yay.

Çiftçi, Ömer (yty). "Fatîn-Dâvûd-Hâtimetü’l-Eş’âr". https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 23.10.2014].

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Alî Emîrî-Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Mat.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308). Sicill-i Osmânî. C. 3. Dersaâdet.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 4. İstanbul. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Yazanlar vasf-ı hâlüm serteser efsâne yazmışlar

Rakîbi vasla mahrem âşıkı bîgâne yazmışlar

Seni ey serv-i nâzum kâmet-i dil-keş hırâmınla

Melâmet gülşeninde misli yok bir dâne yazmışlar

Sana âyîn u resm-i dil-nişîni şakk için cânâ

Dakâyıkdân-ı râzın mekteb-i irfâna yazmışlar

Yazarken kilk-i kudret zülf-i perçemün izârunda

Dil-i nâlânı sayda dâm u hâlün dâne yazmışlar

Dimiş yok hâtırumda nâm-ı Safvet âşıkum bilmem

Anı sen şâha âşık yazmamışlar ya ne yazmışlar

(Çiftçi, Ömer (yty). "Fatîn-Dâvûd-Hâtimetü’l-Eş’âr". https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [Erişim Tarihi: 23.10.2014]. 263.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Doğum YeriGörüntüle
2FÂ’İZ, Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1819-20Doğum YeriGörüntüle
4NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Doğum YılıGörüntüle
5FÂ’İZ, Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1819-20Doğum YılıGörüntüle
7NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ’İZ, Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1819-20Ölüm YılıGörüntüle
10NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679MeslekGörüntüle
11FÂ’İZ, Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1819-20MeslekGörüntüle
13NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂ’İZ, Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1819-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİSBETÎ, Ali Nisbetî Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1679Madde AdıGörüntüle
17FÂ’İZ, Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1819-20Madde AdıGörüntüle