SAFVET, Nesîbe Hanım

(d. ?/? - ö. 1253/1837)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Nesîbe’dir. Beylikçi Muhib Efendi’nin kızı, Miri Âlem-zâde Rıf'at Bey’in eşidir. 1253/1837 yılında vefat etti. Eyüp’te babasının yanına defnedildi.

Kaynaklar, Dîvânçe'si olduğu bildirmektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hatimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Hacıbeyzade Ahmed Muhtar (1311). Şair Hanımlarımız. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Zihni (1294). Meşâhîrü’n-Nisâ. İstanbul.

Murat Uraz (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz(hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Düşme didim dahi bir derde gönül âh sana 

Yine düşdün yeni bir derde kim eyvâh sana

Bağlayup zülfi ile bu gice muhkem duydum

Eski dîvâne didi ey gönül ol mâh sana

Nice bir âh-ı mecâza gideceksin yâhû

Bildire doğru yolu Hazret-i Allah sana

Dün görüp hâl-i dîger-gûnumu itdin insâf

Gâlibâ itmiş eser âh-ı sehergâh sana

Safvetâ râz-ı dilin kimseye izhâr itme

Gün olur yardım ider bir dil-i âgâh sana

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 560.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Zaven Biberyand. 1921 - ö. 04 Ekim 1984Doğum YeriGörüntüle
2HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ENÎS, Kelemser-zâde Mehmed Enîs Efendid. ? - ö. 1694-95Doğum YeriGörüntüle
4Zaven Biberyand. 1921 - ö. 04 Ekim 1984Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ENÎS, Kelemser-zâde Mehmed Enîs Efendid. ? - ö. 1694-95Doğum YılıGörüntüle
7Zaven Biberyand. 1921 - ö. 04 Ekim 1984Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ENÎS, Kelemser-zâde Mehmed Enîs Efendid. ? - ö. 1694-95Ölüm YılıGörüntüle
10Zaven Biberyand. 1921 - ö. 04 Ekim 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ENÎS, Kelemser-zâde Mehmed Enîs Efendid. ? - ö. 1694-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Zaven Biberyand. 1921 - ö. 04 Ekim 1984Madde AdıGörüntüle
14HAKKI, Seyyid Üsküdarî Yusuf Hakkı Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ENÎS, Kelemser-zâde Mehmed Enîs Efendid. ? - ö. 1694-95Madde AdıGörüntüle