ŞÂHİD, Abdürrezzâk-ı Semerkandî

(d. ?/? - ö. III. Ahmed devri (1703-1730) sonları/.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdürrezzâk’tır. Kaynaklardaki “Özbekî (Müstakîmzâde Süleyman Saâdeddîn Efendi 2000: 270) ve Özbekli (Tuman 2001: 477)” ifadelerinden Özbek asıllı olduğu anlaşılmaktadır. Nuhbetü’l-Âsâr’da (Abdulkadiroğlu 1999: 174) isminin sonuna eklenmiş olan “Semerkandî” nisbesine bakarak Semerkandlı olduğu düşünülebilir. Tasavvuf erbabı olan şair İstanbul’a gelerek Zâl Mahmûd Paşa medresesini vatan tuttu (Müstakîmzâde Süleyman Saâdeddîn Efendi 2000: 270). 1137/1724-25 senesinde hayatta olan ve İstanbul’da yaşayan (Abdulkadiroğlu 1999: 174) şair, III. Ahmed devri (sal. 1703-1730) sonlarında vefat etti (Müstakîmzâde Süleyman Saâdeddîn Efendi 2000: 270).

Kaynaklarda yer alan örneklerden şairin Türkçe ve Farsça şiir söylemeye kudreti olduğu anlaşılmaktadır. Ancak aynı kaynaklarda onun şairliğiyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmadığı gibi divanı ya da başka bir eseri olup olmadığına dair bir kayıt da bulunmamaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Müstakîmzâde Süleyman Saâdeddîn Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

1

Ol kadar ditretdi dehri şiddet-i fasl-ı şitâ

Egnine pervâne giydi şu’leden zerrîn kabâ

Ol kadar oldı azîz âteş eger hâkisterin

Bulsa şimdi dîde-i sermâya eyler tûtiyâ

Fevc-i mazmûn çün şerer cevlân iderdi bezmde

Hem-nişîn olsa bir âteş-pâre-i germ-âşinâ

(Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 174.)

2

Düşmiş hayâli bir kamere müşterî gibi

Burc-ı hamelde kendüsi bir âfitâb iken

Arz-ı visâle söz bulamaz olsa rû-be-rû

Uşşâka çeşm ü gamzesi hâzır cevâb iken

(Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 175.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HARÎMÎ KALENDERd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂGÂH, Hacı Hâfız Mehmed Bulakd. 1630-31 - ö. 1728Doğum YeriGörüntüle
3MÎRZÂ BİGd. ? - ö. 1491 ?Doğum YeriGörüntüle
4HARÎMÎ KALENDERd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÂGÂH, Hacı Hâfız Mehmed Bulakd. 1630-31 - ö. 1728Doğum YılıGörüntüle
6MÎRZÂ BİGd. ? - ö. 1491 ?Doğum YılıGörüntüle
7HARÎMÎ KALENDERd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂGÂH, Hacı Hâfız Mehmed Bulakd. 1630-31 - ö. 1728Ölüm YılıGörüntüle
9MÎRZÂ BİGd. ? - ö. 1491 ?Ölüm YılıGörüntüle
10HARÎMÎ KALENDERd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂGÂH, Hacı Hâfız Mehmed Bulakd. 1630-31 - ö. 1728Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÎRZÂ BİGd. ? - ö. 1491 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HARÎMÎ KALENDERd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÂGÂH, Hacı Hâfız Mehmed Bulakd. 1630-31 - ö. 1728Madde AdıGörüntüle
15MÎRZÂ BİGd. ? - ö. 1491 ?Madde AdıGörüntüle