ŞÂHİDÎ, Şâhidî Çelebi

(d. ?/? - ö. 960/1522-53)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri ye tarihi bilinmemektedir. Adı Şâhidî Çelebi’dir. İlim öğrendikten sonra sipahi oldu. 960/1522-53 yılında vefat etti. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1560)’ye göre şiirleri tatsız olup Gülistan’ı şerh etmiştir. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1560.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 478.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 26.05.2021

Eserlerinden Örnekler