ŞAHİN

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Şahin’in varlığı Şükrü Elçin’in Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri adlı eserindeki Şahin mahlaslı iki şiirden tespit edilebilmektedir. Elçin, Şahin’in adını 17. asır âşıkları içerisinde zikreder. Şahin’in ne zaman nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Destan

Biz niyaz ideriz bâd-ı şimalden

Esmez oldu müjde yeli nic’oldu

Canib-i seferden ceng ü cidalden

Kapandı kaldı yolu nic’oldu

 

Girid ceziresi Frenk kilidi

Hanya anahtarı açtı Girid’i

Gazi Yusuf Paşa yarar kul idi

Padişahın yarar kulu nic’oldu

 

Bunca yıldır top u tüfek yasılır

Sesin işittikçe derdim eksilir

Bunca cenkler olur başlar kesilir

Ya bunca başların dili nic’oldu

 

Şahin eydür gurbet ilde dardayız

Cenk yüzünden biz dönmeyiz ardayız

Bülbül gibi güle intizardayız

 Açılmadı murad gülü nic’oldu 

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 51.