SA'ÎD, Hasan Efendi-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hasan Efendizade Sâid Efendi. Hakkında bilgi veren tek kaynak, İsmail Belîğ'in Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr adlı eseridir. Şairin bugüne ulaşan sadece üç beyti bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay. 204.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 535.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.01.2015
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Sürme sanman zâg vermiş gamzesinün tîgına

Göz kararmış katline 'uşşâkun ol çeşm-i siyâ

 

Geldi gülerek bülbül-i dil-haste çemenden

Bir gizlü haber var gibi ol gonca-dehenden

 

***


Gitdükçe o gül-çihre bedenden çekilür cân

Geldükçe gelür böyyle keşâkeş çekilür mi

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay. 204)