SA'ÎD, Karahalîl-zâde Sa‘îd Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1237/1822)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karahalîl-zâde Mehmed Sa'îd Efendi'nin torunu, Mustafa Efendi'nin oğludur. Karahalîl-zâde sanıyla tanındı. 1188/1774'te müderris oldu. 1219/1804 yılında Yenişehir mollası, 1222/1807'de Haremeyn Evkâfı müfettişi, sonra Bilâd-ı Hamse mollası, 1226/1811'de Mekke-i Mükerreme kadısı oldu, 1231/1816'da İstanbul payesini aldı. 1236/1820 tarihinde Anadolu kazaskeri oldu. 1237/1822 Ramazan'ında İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te Siyavuş Paşa Türbesi mezarlığına defnedildi.

Fakîh, âlim, şair idi.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10082' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3056' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'said-karahalilzade-said-mehmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SA\'ÎD, Karahalîl-zâde Sa‘îd Mehmed Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1237' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1822' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kazasker' (length=8)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kazasker' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Karahalîl-zâde Mehmed Sa'îd Efendi'nin torunu, Mustafa Efendi'nin oğludur. Karahalîl-zâde sanıyla tanındı. 1188/1774'te müderris oldu. 1219/1804 yılında Yenişehir mollası, 1222/1807'de Haremeyn Evkâfı müfettişi, sonra Bilâd-ı Hamse mollası, 1226/1811'de Mekke-i Mükerreme kadısı oldu, 1231/1816'da İstanbul payesini aldı. 1236/1820 tarihinde Anadolu kazaskeri oldu. 1237/1822 Ramazan'ında İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te Siyavuş Paşa Türbesi mezarlığına defnedildi.</p> <p>F'... (length=540)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'karahalilzade mehmed said efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi' (length=443)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. II'... (length=543)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani ııı istanbul' (length=186)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi kazasker efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 n'... (length=634)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10082' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3056' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'said-karahalilzade-said-mehmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SA\'ÎD, Karahalîl-zâde Sa‘îd Mehmed Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1237' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1822' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kazasker' (length=8)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kazasker' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Karahalîl-zâde Mehmed Sa'îd Efendi'nin torunu, Mustafa Efendi'nin oğludur. Karahalîl-zâde sanıyla tanındı. 1188/1774'te müderris oldu. 1219/1804 yılında Yenişehir mollası, 1222/1807'de Haremeyn Evkâfı müfettişi, sonra Bilâd-ı Hamse mollası, 1226/1811'de Mekke-i Mükerreme kadısı oldu, 1231/1816'da İstanbul payesini aldı. 1236/1820 tarihinde Anadolu kazaskeri oldu. 1237/1822 Ramazan'ında İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te Siyavuş Paşa Türbesi mezarlığına defnedildi.</p> <p>F'... (length=540)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'karahalilzade mehmed said efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi' (length=443)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. II'... (length=543)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani ııı istanbul' (length=186)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi kazasker efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 n'... (length=634)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1822' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10082 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1822' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1822' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10082' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3056' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'said-karahalilzade-said-mehmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SA\'ÎD, Karahalîl-zâde Sa‘îd Mehmed Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1237' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1822' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kazasker' (length=8)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kazasker' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Karahalîl-zâde Mehmed Sa'îd Efendi'nin torunu, Mustafa Efendi'nin oğludur. Karahalîl-zâde sanıyla tanındı. 1188/1774'te müderris oldu. 1219/1804 yılında Yenişehir mollası, 1222/1807'de Haremeyn Evkâfı müfettişi, sonra Bilâd-ı Hamse mollası, 1226/1811'de Mekke-i Mükerreme kadısı oldu, 1231/1816'da İstanbul payesini aldı. 1236/1820 tarihinde Anadolu kazaskeri oldu. 1237/1822 Ramazan'ında İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te Siyavuş Paşa Türbesi mezarlığına defnedildi.</p> <p>F'... (length=540)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'karahalilzade mehmed said efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi' (length=443)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. II'... (length=543)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani ııı istanbul' (length=186)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi kazasker efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 n'... (length=634)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kazasker' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10082 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=149)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1822' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1822' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10082' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3056' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'said-karahalilzade-said-mehmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SA\'ÎD, Karahalîl-zâde Sa‘îd Mehmed Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1237' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1822' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kazasker' (length=8)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kazasker' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Karahalîl-zâde Mehmed Sa'îd Efendi'nin torunu, Mustafa Efendi'nin oğludur. Karahalîl-zâde sanıyla tanındı. 1188/1774'te müderris oldu. 1219/1804 yılında Yenişehir mollası, 1222/1807'de Haremeyn Evkâfı müfettişi, sonra Bilâd-ı Hamse mollası, 1226/1811'de Mekke-i Mükerreme kadısı oldu, 1231/1816'da İstanbul payesini aldı. 1236/1820 tarihinde Anadolu kazaskeri oldu. 1237/1822 Ramazan'ında İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te Siyavuş Paşa Türbesi mezarlığına defnedildi.</p> <p>F'... (length=540)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'karahalilzade mehmed said efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi' (length=443)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. II'... (length=543)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani ııı istanbul' (length=186)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi kazasker efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 n'... (length=634)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10082 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1822' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1822' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10082' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3056' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'said-karahalilzade-said-mehmed' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SA\'ÎD, Karahalîl-zâde Sa‘îd Mehmed Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1237' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1822' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kazasker' (length=8)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kazasker' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Karahalîl-zâde Mehmed Sa'îd Efendi'nin torunu, Mustafa Efendi'nin oğludur. Karahalîl-zâde sanıyla tanındı. 1188/1774'te müderris oldu. 1219/1804 yılında Yenişehir mollası, 1222/1807'de Haremeyn Evkâfı müfettişi, sonra Bilâd-ı Hamse mollası, 1226/1811'de Mekke-i Mükerreme kadısı oldu, 1231/1816'da İstanbul payesini aldı. 1236/1820 tarihinde Anadolu kazaskeri oldu. 1237/1822 Ramazan'ında İstanbul'da vefat etti. Eyüp'te Siyavuş Paşa Türbesi mezarlığına defnedildi.</p> <p>F'... (length=540)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'karahalilzade mehmed said efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi' (length=443)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.I.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Büro Yay.</span><br></p> <p>Mehmed Süreyya (1311). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. II'... (length=543)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ı ankara bizim büro yay süreyya 1311 sicilli osmani ııı istanbul' (length=186)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi kazasker efendinin torunu mustafa oğludur sanıyla tanındı 1188 1774te müderris oldu 1219 1804 yılında yenişehir mollası 1222 1807de haremeyn evkafı müfettişi sonra biladı hamse 1226 1811de mekkei mükerreme kadısı 1231 1816da istanbul payesini aldı 1236 1820 tarihinde anadolu kazaskeri 1237 1822 ramazanında istanbulda vefat etti eyüpte siyavuş paşa türbesi mezarlığına defnedildi fakih alim şair idi kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 n'... (length=634)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-11' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-01' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('sa id karahalilzade said mehmed efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10082 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=189)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1822' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1822' (length=4)