SAÎDÂ, Şeyh Saîdâ Efendi

(d. ?/? - ö. 1092/1681)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Buhara'da doğdu. Molla Cami'nin soyundandır. Öğrenim gördükten sonra İstanbul'a gelip Eyüp'e yerleşti. Nakşi tarikatına bağlıydı. Tezkire yazarı Mustafa Safayî'nin yüzyüze görüştüğü biridir. Şeyhî Vekâyiü’l-Fuzalâ'da mahlasını Saîd olarak kaydetti. Memleketine dönerken 1092 /1681 yılında Basra'da öldü. Burada kendisine bir türbe yapıldı.Sicill-i Osmanî'de Hicaz'dan dönüşünde Cidde'de vefat ettiği kayıtlıdır. Farsça şiirleri de vardır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 273.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 433.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 27.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. III. İstanbul: Çağrı Yay. 577.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.01.2015
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Engüş-i taarruz ne-resîde sühanem râ

Asîb-i hazân râh-ı ne-dîde çeemnem râ

 

Afvam heme pür-hâr çü mâhî bûd ammâ

Hergiz nahled-i hâr taalluk-ı bedenem râ

 

***

 

Mî-koned hâlî-i dil mâr ez gam-hâ-yı cihân

Ez-kerem-i herkesî ki pür-mey mîkoned peymâne râ

Hoş nemî âyed be-gûş-ı halk haber-i bang-i tehî

Ez-ân sebeb vâiz hemî gûyed bülend-i efsâne râ

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 273)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13347' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6792' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'saida-seyh-saida-efendi-vfda-esseyh' (length=35)
   'M_ADI' => string 'SAÎDÂ, Şeyh Saîdâ Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'saida şeyh efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1092' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1681' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Buhara'da doğdu. Molla Cami'nin soyundandır. Öğrenim gördükten sonra İstanbul'a gelip Eyüp'e yerleşti. Nakşi tarikatına bağlıydı.&nbsp;Tezkire yazarı Mustafa Safayî'nin yüzyüze görüştüğü biridir. Şeyhî <em>Vekâyiü’l-Fuzalâ</em>'da&nbsp;mahlasını Saîd olarak kaydetti. Memleketine dönerken 1092 /1681&nbsp;yılında Basra'da öldü.&nbsp;Burada kendisine bir türbe yapıldı.<em>Sicill-i Osmanî'</em>de&nbsp;Hicaz'dan dönüşünde Cidde'de vefat ettiği kayıtlıdır.&nbs'... (length=566)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'buharada doğdu molla caminin soyundandır öğrenim gördükten sonra istanbula gelip eyüpe yerleşti nakşi tarikatına bağlıydı tezkire yazarı mustafa safayinin yüzyüze görüştüğü biridir şeyhi vekayiülfuzalada mahlasını said olarak kaydetti memleketine dönerken 1092 1681 yılında basrada öldü burada kendisine bir türbe yapıldı sicilli osmanide hicazdan dönüşünde ciddede vefat ettiği kayıtlıdır farsça şiirleri de vardır' (length=460)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Engüş-i taarruz ne-resîde sühanem râ</p> <p>Asîb-i hazân râh-ı ne-dîde çeemnem râ</p> <p> </p> <p>Afvam heme pür-hâr çü mâhî bûd ammâ</p> <p>Hergiz nahled-i hâr taalluk-ı bedenem râ</p> <p> </p> <p>***</p> <p> </p> <p>Mî-koned hâlî-i dil mâr ez gam-hâ-yı cihân</p> <p>Ez-kerem-i herkesî ki pür-mey mîkoned peymâne râ</p> <p>Hoş nemî âyed be-gûş-ı halk haber-i bang-i tehî</p> <p>Ez-ân sebeb vâiz hemî gûyed bülend-i efsâne râ</p> <p>(Çapan, Pervin (hzl.) ('... (length=681)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'engüşi taarruz nereside sühanem ra asibi hazan rahı nedide çeemnem afvam heme pürhar çü mahi büd amma hergiz nahledi har taallukı bedenem mikoned halii dil mar ez gamhayı cihan ezkeremi herkesi ki pürmey peymane hoş nemi ayed begüşı halk haberi bangi tehi ezan sebeb vaiz hemi güyed bülendi efsane çapan pervin hzl 2005 mustafa safayi efendi tezkirei nuhbetülasar min fevaidileşar incelememetinindeks ankara akm yay 273' (length=441)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çapan, Pervin (hzl.) (2005). <em>Mustafa Safâyî Efendi</em> <em>Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks</em>. Ankara: AKM Yay. 273.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. 433.</p> <p>Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 27.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) ('... (length=671)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çapan pervin hzl 2005 mustafa safayi efendi tezkirei nuhbetülasar min fevaidileşar incelememetinindeks ankara akm yay 273 kurnaz cemal ve m tatçı 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro 433 süreyya 130815 189097 sicilli osmani c 3 istanbul matbaai amire 27 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala ııı çağrı 577' (length=406)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'saida şeyh efendi divan şairi buharada doğdu molla caminin soyundandır öğrenim gördükten sonra istanbula gelip eyüpe yerleşti nakşi tarikatına bağlıydı tezkire yazarı mustafa safayinin yüzyüze görüştüğü biridir şeyhi vekayiülfuzalada mahlasını said olarak kaydetti memleketine dönerken 1092 1681 yılında basrada öldü burada kendisine bir türbe yapıldı sicilli osmanide hicazdan dönüşünde ciddede vefat ettiği kayıtlıdır farsça şiirleri de vardır engüşi taarruz n'... (length=1186)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-01-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-26' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1092' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13347' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6792' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'saida-seyh-saida-efendi-vfda-esseyh' (length=35)
   'M_ADI' => string 'SAÎDÂ, Şeyh Saîdâ Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'saida şeyh efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1092' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1681' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Buhara'da doğdu. Molla Cami'nin soyundandır. Öğrenim gördükten sonra İstanbul'a gelip Eyüp'e yerleşti. Nakşi tarikatına bağlıydı.&nbsp;Tezkire yazarı Mustafa Safayî'nin yüzyüze görüştüğü biridir. Şeyhî <em>Vekâyiü’l-Fuzalâ</em>'da&nbsp;mahlasını Saîd olarak kaydetti. Memleketine dönerken 1092 /1681&nbsp;yılında Basra'da öldü.&nbsp;Burada kendisine bir türbe yapıldı.<em>Sicill-i Osmanî'</em>de&nbsp;Hicaz'dan dönüşünde Cidde'de vefat ettiği kayıtlıdır.&nbs'... (length=566)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'buharada doğdu molla caminin soyundandır öğrenim gördükten sonra istanbula gelip eyüpe yerleşti nakşi tarikatına bağlıydı tezkire yazarı mustafa safayinin yüzyüze görüştüğü biridir şeyhi vekayiülfuzalada mahlasını said olarak kaydetti memleketine dönerken 1092 1681 yılında basrada öldü burada kendisine bir türbe yapıldı sicilli osmanide hicazdan dönüşünde ciddede vefat ettiği kayıtlıdır farsça şiirleri de vardır' (length=460)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Engüş-i taarruz ne-resîde sühanem râ</p> <p>Asîb-i hazân râh-ı ne-dîde çeemnem râ</p> <p> </p> <p>Afvam heme pür-hâr çü mâhî bûd ammâ</p> <p>Hergiz nahled-i hâr taalluk-ı bedenem râ</p> <p> </p> <p>***</p> <p> </p> <p>Mî-koned hâlî-i dil mâr ez gam-hâ-yı cihân</p> <p>Ez-kerem-i herkesî ki pür-mey mîkoned peymâne râ</p> <p>Hoş nemî âyed be-gûş-ı halk haber-i bang-i tehî</p> <p>Ez-ân sebeb vâiz hemî gûyed bülend-i efsâne râ</p> <p>(Çapan, Pervin (hzl.) ('... (length=681)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'engüşi taarruz nereside sühanem ra asibi hazan rahı nedide çeemnem afvam heme pürhar çü mahi büd amma hergiz nahledi har taallukı bedenem mikoned halii dil mar ez gamhayı cihan ezkeremi herkesi ki pürmey peymane hoş nemi ayed begüşı halk haberi bangi tehi ezan sebeb vaiz hemi güyed bülendi efsane çapan pervin hzl 2005 mustafa safayi efendi tezkirei nuhbetülasar min fevaidileşar incelememetinindeks ankara akm yay 273' (length=441)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çapan, Pervin (hzl.) (2005). <em>Mustafa Safâyî Efendi</em> <em>Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks</em>. Ankara: AKM Yay. 273.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. 433.</p> <p>Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 27.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) ('... (length=671)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çapan pervin hzl 2005 mustafa safayi efendi tezkirei nuhbetülasar min fevaidileşar incelememetinindeks ankara akm yay 273 kurnaz cemal ve m tatçı 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro 433 süreyya 130815 189097 sicilli osmani c 3 istanbul matbaai amire 27 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala ııı çağrı 577' (length=406)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'saida şeyh efendi divan şairi buharada doğdu molla caminin soyundandır öğrenim gördükten sonra istanbula gelip eyüpe yerleşti nakşi tarikatına bağlıydı tezkire yazarı mustafa safayinin yüzyüze görüştüğü biridir şeyhi vekayiülfuzalada mahlasını said olarak kaydetti memleketine dönerken 1092 1681 yılında basrada öldü burada kendisine bir türbe yapıldı sicilli osmanide hicazdan dönüşünde ciddede vefat ettiği kayıtlıdır farsça şiirleri de vardır engüşi taarruz n'... (length=1186)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-01-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-26' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1092' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1681' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13347 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1681' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1681' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13347' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6792' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'saida-seyh-saida-efendi-vfda-esseyh' (length=35)
   'M_ADI' => string 'SAÎDÂ, Şeyh Saîdâ Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'saida şeyh efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1092' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1681' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Buhara'da doğdu. Molla Cami'nin soyundandır. Öğrenim gördükten sonra İstanbul'a gelip Eyüp'e yerleşti. Nakşi tarikatına bağlıydı.&nbsp;Tezkire yazarı Mustafa Safayî'nin yüzyüze görüştüğü biridir. Şeyhî <em>Vekâyiü’l-Fuzalâ</em>'da&nbsp;mahlasını Saîd olarak kaydetti. Memleketine dönerken 1092 /1681&nbsp;yılında Basra'da öldü.&nbsp;Burada kendisine bir türbe yapıldı.<em>Sicill-i Osmanî'</em>de&nbsp;Hicaz'dan dönüşünde Cidde'de vefat ettiği kayıtlıdır.&nbs'... (length=566)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'buharada doğdu molla caminin soyundandır öğrenim gördükten sonra istanbula gelip eyüpe yerleşti nakşi tarikatına bağlıydı tezkire yazarı mustafa safayinin yüzyüze görüştüğü biridir şeyhi vekayiülfuzalada mahlasını said olarak kaydetti memleketine dönerken 1092 1681 yılında basrada öldü burada kendisine bir türbe yapıldı sicilli osmanide hicazdan dönüşünde ciddede vefat ettiği kayıtlıdır farsça şiirleri de vardır' (length=460)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Engüş-i taarruz ne-resîde sühanem râ</p> <p>Asîb-i hazân râh-ı ne-dîde çeemnem râ</p> <p> </p> <p>Afvam heme pür-hâr çü mâhî bûd ammâ</p> <p>Hergiz nahled-i hâr taalluk-ı bedenem râ</p> <p> </p> <p>***</p> <p> </p> <p>Mî-koned hâlî-i dil mâr ez gam-hâ-yı cihân</p> <p>Ez-kerem-i herkesî ki pür-mey mîkoned peymâne râ</p> <p>Hoş nemî âyed be-gûş-ı halk haber-i bang-i tehî</p> <p>Ez-ân sebeb vâiz hemî gûyed bülend-i efsâne râ</p> <p>(Çapan, Pervin (hzl.) ('... (length=681)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'engüşi taarruz nereside sühanem ra asibi hazan rahı nedide çeemnem afvam heme pürhar çü mahi büd amma hergiz nahledi har taallukı bedenem mikoned halii dil mar ez gamhayı cihan ezkeremi herkesi ki pürmey peymane hoş nemi ayed begüşı halk haberi bangi tehi ezan sebeb vaiz hemi güyed bülendi efsane çapan pervin hzl 2005 mustafa safayi efendi tezkirei nuhbetülasar min fevaidileşar incelememetinindeks ankara akm yay 273' (length=441)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çapan, Pervin (hzl.) (2005). <em>Mustafa Safâyî Efendi</em> <em>Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks</em>. Ankara: AKM Yay. 273.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. 433.</p> <p>Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 27.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) ('... (length=671)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çapan pervin hzl 2005 mustafa safayi efendi tezkirei nuhbetülasar min fevaidileşar incelememetinindeks ankara akm yay 273 kurnaz cemal ve m tatçı 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro 433 süreyya 130815 189097 sicilli osmani c 3 istanbul matbaai amire 27 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala ııı çağrı 577' (length=406)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'saida şeyh efendi divan şairi buharada doğdu molla caminin soyundandır öğrenim gördükten sonra istanbula gelip eyüpe yerleşti nakşi tarikatına bağlıydı tezkire yazarı mustafa safayinin yüzyüze görüştüğü biridir şeyhi vekayiülfuzalada mahlasını said olarak kaydetti memleketine dönerken 1092 1681 yılında basrada öldü burada kendisine bir türbe yapıldı sicilli osmanide hicazdan dönüşünde ciddede vefat ettiği kayıtlıdır farsça şiirleri de vardır engüşi taarruz n'... (length=1186)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-01-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-26' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1092' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13347 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1681' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1681' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13347' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6792' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'saida-seyh-saida-efendi-vfda-esseyh' (length=35)
   'M_ADI' => string 'SAÎDÂ, Şeyh Saîdâ Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'saida şeyh efendi divan şairi' (length=31)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1092' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1681' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Buhara'da doğdu. Molla Cami'nin soyundandır. Öğrenim gördükten sonra İstanbul'a gelip Eyüp'e yerleşti. Nakşi tarikatına bağlıydı.&nbsp;Tezkire yazarı Mustafa Safayî'nin yüzyüze görüştüğü biridir. Şeyhî <em>Vekâyiü’l-Fuzalâ</em>'da&nbsp;mahlasını Saîd olarak kaydetti. Memleketine dönerken 1092 /1681&nbsp;yılında Basra'da öldü.&nbsp;Burada kendisine bir türbe yapıldı.<em>Sicill-i Osmanî'</em>de&nbsp;Hicaz'dan dönüşünde Cidde'de vefat ettiği kayıtlıdır.&nbs'... (length=566)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'buharada doğdu molla caminin soyundandır öğrenim gördükten sonra istanbula gelip eyüpe yerleşti nakşi tarikatına bağlıydı tezkire yazarı mustafa safayinin yüzyüze görüştüğü biridir şeyhi vekayiülfuzalada mahlasını said olarak kaydetti memleketine dönerken 1092 1681 yılında basrada öldü burada kendisine bir türbe yapıldı sicilli osmanide hicazdan dönüşünde ciddede vefat ettiği kayıtlıdır farsça şiirleri de vardır' (length=460)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Engüş-i taarruz ne-resîde sühanem râ</p> <p>Asîb-i hazân râh-ı ne-dîde çeemnem râ</p> <p> </p> <p>Afvam heme pür-hâr çü mâhî bûd ammâ</p> <p>Hergiz nahled-i hâr taalluk-ı bedenem râ</p> <p> </p> <p>***</p> <p> </p> <p>Mî-koned hâlî-i dil mâr ez gam-hâ-yı cihân</p> <p>Ez-kerem-i herkesî ki pür-mey mîkoned peymâne râ</p> <p>Hoş nemî âyed be-gûş-ı halk haber-i bang-i tehî</p> <p>Ez-ân sebeb vâiz hemî gûyed bülend-i efsâne râ</p> <p>(Çapan, Pervin (hzl.) ('... (length=681)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'engüşi taarruz nereside sühanem ra asibi hazan rahı nedide çeemnem afvam heme pürhar çü mahi büd amma hergiz nahledi har taallukı bedenem mikoned halii dil mar ez gamhayı cihan ezkeremi herkesi ki pürmey peymane hoş nemi ayed begüşı halk haberi bangi tehi ezan sebeb vaiz hemi güyed bülendi efsane çapan pervin hzl 2005 mustafa safayi efendi tezkirei nuhbetülasar min fevaidileşar incelememetinindeks ankara akm yay 273' (length=441)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Çapan, Pervin (hzl.) (2005). <em>Mustafa Safâyî Efendi</em> <em>Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks</em>. Ankara: AKM Yay. 273.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). <em>Mehmed Nâil Tuman</em> <em>Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. 433.</p> <p>Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97).<em> Sicill-i Osmânî</em>. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 27.</p> <p>Özcan, Abdulkadir (hzl.) ('... (length=671)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'çapan pervin hzl 2005 mustafa safayi efendi tezkirei nuhbetülasar min fevaidileşar incelememetinindeks ankara akm yay 273 kurnaz cemal ve m tatçı 2001 mehmed nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro 433 süreyya 130815 189097 sicilli osmani c 3 istanbul matbaai amire 27 özcan abdulkadir 1989 şeyhi şakaiki numaniyye zeyilleri vakayiülfuzala ııı çağrı 577' (length=406)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'saida şeyh efendi divan şairi buharada doğdu molla caminin soyundandır öğrenim gördükten sonra istanbula gelip eyüpe yerleşti nakşi tarikatına bağlıydı tezkire yazarı mustafa safayinin yüzyüze görüştüğü biridir şeyhi vekayiülfuzalada mahlasını said olarak kaydetti memleketine dönerken 1092 1681 yılında basrada öldü burada kendisine bir türbe yapıldı sicilli osmanide hicazdan dönüşünde ciddede vefat ettiği kayıtlıdır farsça şiirleri de vardır engüşi taarruz n'... (length=1186)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-01-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-26' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1092' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('saida şeyh efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13347 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=169)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1681' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1681' (length=4)