SAİLOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Sailoğlu’nun varlığı Abdullah Satoğlu’nun Kayseri Şairleri adlı eserinden tespit edilebilmektedir. Satoğlu, âşığın günümüzden 150-200 yıl kadar önce Pınarbaşı dolaylarında yaşadığın tahmin edildiğini, hayatı ve eserleri hakkında elde kesin bir bilgi bulunmadığını ifade eder. Sailoğlu’nun burada verilen koşması, halk şairi Âşık Ömer’in: “Şu karşıdan gelen dilber/ Gelir amma neden sonra/ Bir selama nâil oldum/ Verir amma neden sonra.” ile başlayan bir şiirine benzemekte ise de, Sailoğlu’nun pek tahsil görmüş ve çok gezmiş bir kimse olmaması hasebiyle Âşık Ömer’in şiirinden haberdar bulunacağına ihtimal verilmemektedir. Satoğlu buna ihtimal vermemekle birlikte, Sailoğlu’nun şiirinin Âşık Ömer’in şiirinden daha güzel ve akıcı olduğunu ifade eder (1970: 43).

Satoğlu’nun günümüzden “150-200 yıl kadar önce” yaşadığına dair ifadesini, Millî Kütüphane’de Sailoğlu’nun adının geçtiği bazı cönklerdeki tarihi bilgiler de kanıtlamaktadır. Sailoğlu’nun adının geçtiği ve istinsah tarihleri H.1218/ M. 1802 ve H. 1248/ M.1831 olan bilgiden yola çıkarak âşığın, 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olabileceği söylenebilir. Ayrıca Satoğlu’nun ona Kayseri şairleri içerisinde yer vermesinden dolayı şairin Kayserili olabileceği sonucu çıkarılabilir. Sailoğlu’nun tam olarak ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik, ölümü için de geçerlidir. Cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalar ile âşığın hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler gün ışığına çıkabilir.

Sailoğlu hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi olmamasına rağmen cönk ve mecmualarda adı sıkça geçmektedir. Millî Kütüphanede arşiv numarası 06 Mil Yz Cönk 57’de 72 yapraklı cöngün 28. sayfasında, 06 Mil Yz Cönk 76 arşiv numaralı 122 yapraklı cönkün 53. sayfasında, 06 Mil Yz Cönk 222 arşiv numaralı 93 yapraklı cönkün 74b. sayfasında, 06 Mil Yz Cönk 4 arşiv numarada 148 yapraklı cönkün 124. sayfasında, 06 Mil Yz Cönk 111 arşiv numaralı 58 yapraklı cönkün 4b. sayfasında, 06 Mil Yz Cönk 118 arşiv numaralı 67 yapraklı cönkün 5b. sayfasında, 06 Mil Yz Cönk 222 arşiv numaralı 93 yapraklı cönkün 74b. sayfasında, 06 Mil Yz A 1484 arşiv numaralı 54 yapraklı “Mecmûa-i Eşâr”ın 3a yaprağında Sailoğlu’nun Yaş Destanı adı geçmektedir 06 Mil Yz A 2173 arşiv numaralı 60 yapraklı “Mecmûa-i Eşâr”da, 06 Mil FB 185 arşiv numaralı Mecmûa-i Eşâr adlı 69 yapraklı eserin 5 ve 16 sayfalarında Sailoğlu’nun adı ve şiirleri geçmektedir.

Tespit edilen şiirinde Sailoğlu mahlasını kullanan âşığın dönemindeki cönklerde adının diğer önemli şairlerle birlikte anılması, döneminde şiir söylemedeki gücünü göstermektedir. Sade bir dil ve akıcı bir üslupla koşmasını söylemiştir.

Kaynakça

http://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=1549; [internet erişim 13.10.2014].

http://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=1567; [internet erişim 13.10.2014].

http://yazmalar.mk.gov.tr/detay_goster.php?k=1496; [internet erişim 13.10.2014].

http://yazmalar.mk.gov.tr/detay_goster.php?k=1601; [internet erişim 13.10.2014].

http://yazmalar.mk.gov.tr/detay_goster.php?k=1608; [internet erişim 13.10.2014].

http://yazmalar.mk.gov.tr/detay_goster.php?k=1810; [internet erişim 13.10.2014].

http://yazmalar.mk.gov.tr/detay_goster.php?k=1810; [internet erişim 13.10.2014].

http://yazmalar.mk.gov.tr/detay_goster.php?k=85284; [internet erişim 13.10.2014].

http://yazmalar.mk.gov.tr/detay_goster.php?k=85318; [internet erişim 13.10.2014].

http://yazmalar.mk.gov.tr/detay_goster.php?k=85457; [internet erişim 13.10.2014].

Satoğlu, Abdullah (1970). Kayseri Şairleri. Ankara: As Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Şu yamaçta duran dilber

Gelir amma neden sonra

Bizi zemmeyleyen dilber

Çürür amma neden sonra

 

Hak saklasın sen(i) kazadan

Ne kaçarsın ben gedadan

Şimdi rakipler Hüda’dan

Bilir amma neden sonra

 

Bak dilberin boyuna

Hiç vebal almaz boynuna

Sünüp âşıkın koynuna

Girer amma neden sonra

 

Sailoğlu ister dediğin

Baş komaz beyler gediğin

Deli gönül dilediğin

Gelir amma neden sonra

Satoğlu, Abdullah (1970). Kayseri Şairleri. Ankara: As Matbaası. 44.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DUŞARİ/AVŞAR, Durdu Demireld. 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DUŞARİ/AVŞAR, Durdu Demireld. 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DUŞARİ/AVŞAR, Durdu Demireld. 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DUŞARİ/AVŞAR, Durdu Demireld. 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DUŞARİ/AVŞAR, Durdu Demireld. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KOYUN ABDALd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle