ŞAİRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şairî'nin hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadadır. Sadece, Âşık Ömer’in Şairnâme adlı eserinde ismi geçmektedir. (19.dörtlük) 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). “Şairî”. Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 06.07.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler