ŞÂKİR, Mâhir-zâde Mustafa Şâkir Efendi

(d. ?/? - ö. 1160/1747-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa’dır. Mahir-zâde Mustafa Şâkir Efendi olarak tanındı. Müderrislik görevlerinde bulundu. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Kaynaklarda Şâkir’in şairliği hakkında bir değerlendirme bulunmadığı gibi divanı ya da başka bir eseri olup olmadığına dair bir bilgi de yoktur. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 13.06.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler