ŞÂKİR, Sermüezzin-i Pâdişâhî

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Enderunludur. Sermüezzin-i Pâdişâhî sanıyla tanındı. Kereste gümrükçülüğü yaptı. Arapça ve Farsça bilirdi. Musiki ilmine vakıftı. Sesi güzeldi ve son derece zeki bir insandı. Vefat tarihi bilinmemektedir.
II. Sultan Mahmûd devri şairlerindendir. Şiirine örnek Atâ Tarihi’ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi-Tarîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a
Ey hayâl-i vaslı rûh-efzâ olan âşıklara
Cân bağışlar bir kadeh sunsan lebin vâmıklara


Nev-demîde hattını şerh itmek isterse hayâl
Hâ’irim yok iktidâr itdim recâ nâmıklara

İşte meşhûr aşk u hayret böyle mersûm oldıgın
Muktedir mi kimse ifhâma begim fâsıklara
(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi-Tarîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 557.)