ŞÂKİR, Süleyman Şakir Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Süleyman'dır. Râmî Paşa'nın himayesinde yetişmiş ve Paşa'nın hazinedarlığını yapmıştır. Salim, Tezkiresi'ni yazdığı tarihlerde divan mukabelecilği görevinden azledildiği bilgisini verir (İnce 2005: 420). Ardından, kâtiplik ve ruznâmçecilik görevlerinde bulunmuştur. Kaynaklar. Şiir ve inşada yetenekli olduğu görüşündedir (İnce 2005:420).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.02.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ber-â-ber çekmedin bâr-ı gamın ol nahl-i pür-bârun

Düşer mi el ala şeftâlüsun evvel ben almadan

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 420)