Salâhî, Salâhaddîn

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

I. Mahmud zamanında (1730-1754) sır kâtibi oldu ve görevi devam ederken vefat etti. Şairin hayatına dair başka bilgiye ulaşılamamıştır. Âdâb-ı Zurefâ’daki bilgilere göre (Erdem 1994. 191) yetkin, nüktedan bir şair olan Salâhî, I. Mahmud’un cülusuna tarih düşürmüştür.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâ’sı. Ankara: AKM Yay. 191.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sicill-i Osmânî Yâhûd Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. İstanbul. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI
Yayın Tarihi: 14.07.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Didi gül-bâng-i senâ ile Salâhî târîh

Şevket-efrûz cülûs eyledi Sultân Mahmûd (sene 1143)

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâ’sı. Ankara: AKM Yay. 191.)