SÂLİH AĞA, Enderûnlu

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Enderunlu Kilârî Sâlih Ağa, I. Mahmud devri (1730-1754) şairlerindendir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin, kaynaklarda Örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.

Tayyâr-zâde Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C.5. İstanbul. 366.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI
Yayın Tarihi: 14.07.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âh itmez idik sabra dili râm idebilsek

Sabr eyler idik fürkate ârâm idebilsek

Âyînemizin zerrece kalmazdı gubârı

Bir kerre mey-i aşka dili câm idebilsek

(Tayyâr-zâde Atâ (1293).Târîh-i Atâ. C.5. İstanbul. 366; Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.)