SÂLİH AĞA, Enderûnlu

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Enderunlu Kilârî Sâlih Ağa, I. Mahmud devri (1730-1754) şairlerindendir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin, kaynaklarda Örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.

Tayyâr-zâde Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C.5. İstanbul. 366.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI
Yayın Tarihi: 14.07.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âh itmez idik sabra dili râm idebilsek

Sabr eyler idik fürkate ârâm idebilsek

Âyînemizin zerrece kalmazdı gubârı

Bir kerre mey-i aşka dili câm idebilsek

(Tayyâr-zâde Atâ (1293).Târîh-i Atâ. C.5. İstanbul. 366; Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10555' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3615' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'salih-aga-enderunlu' (length=19)
   'M_ADI' => string 'SÂLİH AĞA, Enderûnlu' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kilari' (length=6)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kilari' (length=6)
   'M_HAYATI' => string '<p>Enderunlu Kilârî Sâlih Ağa, I. Mahmud devri<strong> </strong>(1730-1754) şairlerindendir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin, kaynaklarda Örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir.</p>' (length=209)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'enderunlu kilari salih ağa ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir' (length=174)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Âh itmez&nbsp;idik sabra dili râm idebilsek</p> <p>Sabr eyler&nbsp;idik fürkate&nbsp;ârâm idebilsek</p> <p>&nbsp;</p> <p>Âyînemizin<strong> </strong>zerrece kalmazdı gubârı</p> <p>Bir kerre mey-i aşka dili câm idebilsek</p> <p>(Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em>Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366; Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;<em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.)</p>' (length=456)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=266)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.</p> <p>Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em> Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366.</p> <p> </p>' (length=229)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282 tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366' (length=139)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi kilari enderunlu ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=464)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi bilal çakıcı' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '914' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10555' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3615' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'salih-aga-enderunlu' (length=19)
   'M_ADI' => string 'SÂLİH AĞA, Enderûnlu' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kilari' (length=6)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kilari' (length=6)
   'M_HAYATI' => string '<p>Enderunlu Kilârî Sâlih Ağa, I. Mahmud devri<strong> </strong>(1730-1754) şairlerindendir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin, kaynaklarda Örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir.</p>' (length=209)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'enderunlu kilari salih ağa ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir' (length=174)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Âh itmez&nbsp;idik sabra dili râm idebilsek</p> <p>Sabr eyler&nbsp;idik fürkate&nbsp;ârâm idebilsek</p> <p>&nbsp;</p> <p>Âyînemizin<strong> </strong>zerrece kalmazdı gubârı</p> <p>Bir kerre mey-i aşka dili câm idebilsek</p> <p>(Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em>Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366; Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;<em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.)</p>' (length=456)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=266)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.</p> <p>Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em> Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366.</p> <p> </p>' (length=229)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282 tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366' (length=139)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi kilari enderunlu ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=464)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi bilal çakıcı' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '914' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10555' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3615' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'salih-aga-enderunlu' (length=19)
   'M_ADI' => string 'SÂLİH AĞA, Enderûnlu' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kilari' (length=6)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kilari' (length=6)
   'M_HAYATI' => string '<p>Enderunlu Kilârî Sâlih Ağa, I. Mahmud devri<strong> </strong>(1730-1754) şairlerindendir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin, kaynaklarda Örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir.</p>' (length=209)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'enderunlu kilari salih ağa ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir' (length=174)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Âh itmez&nbsp;idik sabra dili râm idebilsek</p> <p>Sabr eyler&nbsp;idik fürkate&nbsp;ârâm idebilsek</p> <p>&nbsp;</p> <p>Âyînemizin<strong> </strong>zerrece kalmazdı gubârı</p> <p>Bir kerre mey-i aşka dili câm idebilsek</p> <p>(Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em>Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366; Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;<em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.)</p>' (length=456)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=266)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.</p> <p>Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em> Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366.</p> <p> </p>' (length=229)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282 tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366' (length=139)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi kilari enderunlu ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=464)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi bilal çakıcı' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '914' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kilari' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10555 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=147)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10555' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3615' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'salih-aga-enderunlu' (length=19)
   'M_ADI' => string 'SÂLİH AĞA, Enderûnlu' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kilari' (length=6)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kilari' (length=6)
   'M_HAYATI' => string '<p>Enderunlu Kilârî Sâlih Ağa, I. Mahmud devri<strong> </strong>(1730-1754) şairlerindendir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin, kaynaklarda Örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir.</p>' (length=209)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'enderunlu kilari salih ağa ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir' (length=174)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Âh itmez&nbsp;idik sabra dili râm idebilsek</p> <p>Sabr eyler&nbsp;idik fürkate&nbsp;ârâm idebilsek</p> <p>&nbsp;</p> <p>Âyînemizin<strong> </strong>zerrece kalmazdı gubârı</p> <p>Bir kerre mey-i aşka dili câm idebilsek</p> <p>(Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em>Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366; Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;<em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.)</p>' (length=456)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=266)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.</p> <p>Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em> Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366.</p> <p> </p>' (length=229)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282 tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366' (length=139)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi kilari enderunlu ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=464)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi bilal çakıcı' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '914' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10555 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10555' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3615' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'salih-aga-enderunlu' (length=19)
   'M_ADI' => string 'SÂLİH AĞA, Enderûnlu' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi' (length=34)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kilari' (length=6)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kilari' (length=6)
   'M_HAYATI' => string '<p>Enderunlu Kilârî Sâlih Ağa, I. Mahmud devri<strong> </strong>(1730-1754) şairlerindendir. Hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin, kaynaklarda Örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir.</p>' (length=209)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'enderunlu kilari salih ağa ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir' (length=174)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Âh itmez&nbsp;idik sabra dili râm idebilsek</p> <p>Sabr eyler&nbsp;idik fürkate&nbsp;ârâm idebilsek</p> <p>&nbsp;</p> <p>Âyînemizin<strong> </strong>zerrece kalmazdı gubârı</p> <p>Bir kerre mey-i aşka dili câm idebilsek</p> <p>(Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em>Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366; Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;<em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.)</p>' (length=456)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=266)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). <em>Mehmet Nâil Tuman,</em> <em>Tuhfe-i Nâilî</em>. Ankara: Bizim Büro Yay. No: 2282.</p> <p>Tayyâr-zâde Atâ (1293).<em> Târîh-i Atâ</em>. C.5. İstanbul. 366.</p> <p> </p>' (length=229)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282 tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366' (length=139)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'salih ağa enderünlu divan şairi kilari enderunlu ı mahmud devri 17301754 şairlerindendir hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklarda örnekler kısmındaki beyitlerine yer verilmiştir ah itmez idik sabra dili ram idebilsek sabr eyler fürkate aram ayinemizin zerrece kalmazdı gubarı bir kerre meyi aşka cam tayyarzade ata 1293 tarihi c 5 istanbul 366 kurnaz cemal ve m tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili ankara bizim büro yay no 2282' (length=464)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL ÇAKICI' (length=33)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi bilal çakıcı' (length=33)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-14' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '914' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('salih ağa enderünlu divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10555 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=172)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)