SÂLİH, Mütevellî-zâde Âgâh

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Enderundan Hazîneli Mütevellî-zâde Âgâh Sâlih Bey, Sultan II. Mustafa devri (1695-1704) şairlerindendir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Âtâ, Osmanlı Saray Tarihi. İstanbul: Kitabevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET KORKUT ÇEÇEN
Yayın Tarihi: 11.01.2015
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Subh-ı ikbâline ‘ibretle bakılsa dehrin

Hasretinden çekilen âh kadar çok sürmez

Velehu

Bir derde düş ki hâcet ü dermânı olmasun

Bir derde düş ki hâcib ü derbânı olmasun

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Âtâ, Osmanlı Saray Tarihi. İstanbul: Kitabevi. 385.)