SÂLİHA SUÂD HANIM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Sâliha Suâd Hanım’dır. Trablusgarb Mektûpçusu Mehmed Saîd Bey’in eşidir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Hanımlara Mahsûs Gazete’nin 22 Rebiyülevvel 1314/31 Ağustos 1896 tarihli ilk sayısının dördüncü sayfasında bir “Cülûsiyye”si yayımlandı (Cunbur 2011: 191).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Kurnaz, Şefika (1991). Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cülûsiyye

Cülûsunla pâdişâhım oldı âlem ferah-yâb

Ömrünü müzdâd etsin dâimâ Rabb-i Vehhâb

Devletinle satvetinle bin yaşa şeyket-me’âb

Gelmedi zâtın gibi dünyâya bir âlî-cenâb

Dâimâ bed-hâhını Allah perîşân eylesin

Şânını iclâlini Mevlâ firâvân eylesin

Tâ ebed şân-ı cülûsun nûr-efşân eylesin

Gelmedi zâtın gibi dünyâya bir âlî-cenâb

(Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. 191-192.)