SÂLİK,Yahya Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Borlulu Hasan Kadı'nın oğludur. Kadılardan ve III. Mustafa (1757-1774) devri şairlerindendir. Kaynaklardaki bunlardan bu ibarettir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani. C.5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1475.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 405.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜZAHİR KILIÇ
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler