SÂMİH EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1200/1785-86)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâmih Efendi, Medine Kadısı Arab Alizâde Mustafa Edîb Efendi’nin en küçük oğludur. Medine 'de doğdu. 1159/ 1746-47'de Hareket-i Hâric Medresesine, 24 Muharrem 1165 / 13 Aralık 1751'de  Çivizâde Dârü’l-Hadisine, 1167/1753-54’te Turşucuzâde mülâzımı Seyyid Mehmed Efendi yerine Dersiyye-i Firûzağa’ya atandı. Ramazan 1176 /Mart-Nisan 1763 senesinde Sahn Medresesine, Muharrem 1177/ Temmuz-Ağustos 1763-64'te Mimar Kasım Medresesine Şevval 1180 / Mart 1767'de Sekbân Ali Medresesine nasb olundu. Daha sonra sırasıyla 1184/1770-71’de Nişancı Medresesine, 1186/1772-73'te Büyük Ayasofya Medresesine sonrasında Süleymaniye Medreselerine, 1188/1774-75’te Mevleviyet kadılığına terfi ederek sözü edilen makamla alakalı dört beldeden (Mekke, Bursa, Edirne, Kahire) birinde görevlendirildi. Şair 1200/1785-86 senesinde vefat etti.

Kaynaklarda, Müderrisliği ve ilim adamlığının yanında temiz yaradılışını ortaya koyan şiir ve yazılarının dikkat çektiği belirtilmekle birlikte, Sâmih'in divanı oluğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Nâil Tuman-Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Bas. 408

Erdem, Sadık (hzl.) (2004). Râmiz ve Âdab-ı Zürefâ'sı İnceleme Tenkitli Metin. Ankara: AKM Yay. 155-156.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1749.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR ALPER
Yayın Tarihi: 04.02.2015
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraDoğum YeriGörüntüle
2PÎR MEHMED EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraDoğum YılıGörüntüle
4PÎR MEHMED EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
6PÎR MEHMED EFENDİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraMeslekGörüntüle
8PÎR MEHMED EFENDİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10PÎR MEHMED EFENDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TAKÎ, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendid. 1785 başları - ö. 1835’ten sonraMadde AdıGörüntüle
12PÎR MEHMED EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle