SEFER

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kaynaklarda hiçbir bilgiye ulaşılamayan Sefer'in bir koşması Müjgan Cunbur'un Başakların Sesi adlı eserinde yayımlanmıştır. Ancak Cunbur, âşığın 18. yüzyılda yaşadığı bilgisinden başka bir bilgi vermemektedir (Cunbur 1968: 236). Elde bulunan tek koşmasında Sefer'in sade bir dille aşk, sevgili ve hasret konularını işlediği görülmektedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 Koşma

 

Bâd-ı saba eser seher vaktında

Kumrular dökülür dallar üstüne

Yârı gördüm gitti aklım başımdan

Yeşiller giymiş allar üstüne

 

Deli gönül yöğrük Arap atlıdır

Âşıka meyleder hakikatlıdır

nice sevmiyeyim dili tatlıdır

Lebi şeker ezer diller üstüne

 

Yalan olmaz âşıkların sözünde

İntizarım kaldı yârın gözünde

Kimi gerdanında kimi yüzünde

Nokta benler düşmüş eller üstüne

 

Aşka beli derim dönmem yârımdan

Cümle âlem âciz kaldı zârımdan

Geçtin şu cihanda cümle varımdan

Tek yâri alaydım kollar üstüne

 

Âşık Sefer eydür hayalden düşten

Gönül imdat diler yârenden eşten

Hiç eksik değildir ikiden üçten

Engeller hâr olmuş yollar üstüne

 

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası. 236-237.