Şefik, Abdurrahman Şefik Paşa

(d. ?/? - ö. 1100/1688-89)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri ve zamanı hakkında bilgi edinilemeyen Şefik'in asıl adı Abdurrahman'dır. Sâlim Tezkiresi'nde hakkında çok az bilgi bulunur (İnce 2005: 431). Şefik, iki tuğlu paşalardandır. Eğitim almıştır. Mülteka El-Ebhur'u şerh ederek dö­neminin bilginlerine sunmuştur. 1100/1688-89 yılında Maraş'ta paşa iken Rışvanoğlu adlı bir eşkıya tarafından öldürülmüştür (İnce 2005: 431). Maraş'ta medfundur (Kurnaz 2005: 491).

Şefik'in elimizde mevcut şiiri yoktur. Sâlim Tezkiresi'nde "bu güftar cümle-i âsârındandır" denilmesine rağmen örnek yazılmamıştır (İnce 2005: 431).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.12.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler