SEFİLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilgi bulunmayan Sefilî hakkında Taha Toros, Çukurovada Etili Halk Şairleri adlı eserinde bir asır evvel yaşadığı ve Antakya'ya seyahati sırasında yolda öldüğü bilgisini vermektedir (1938: 46). Toros'un eserinin yayım tarihi 1938 olduğundan Sefilî'nin yaşadığı tarih tahminen 1838 dolayları olarak belirlenebilir. Yine Toros'un yayımladığı bir şiirinden başka eserine kaynaklarda rastlanmamıştır. Sade bir dil kullandığı koşmasında sevgiliden ayrılığı, dinî öğeleri kullanarak anlatmıştır.Kaynakça

Toros, Taha (1938). Çukurovada Etili Halk Şairleri. Adana: yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

 

Yürü dilber ol ulu sultana saldım seni

Yeri göğü halk eden suphana saldım seni

Ben sana yarim dedikçe eyledin ömrüm harap

Daima dilde okunan Kur’ana saldım seni

 

Nazlı dilber bu cefayı bana sen bar eyledin

Hak buna kayil olur mu hayatım nar eyledin

Akıtıp bu çeşmimden yaş leyli nehar eyledin

Dört kitabın serdarı kur’ana saldım seni

 

Asumana ser çekiptir dağılıp ahım benim

Gam, keder çıkmaz içerden yoktur günahım benim

Çok derdim var yüreğimde bilir Allahım benim

Cümlenin mabudu oldur yezdana saldım seni

 

Ey Sefilim neden derdsiz kalmaz her an başımız

Her meşakkat bizde vardır kurumaz göz yaşımız

Devri kıyamete kaldı dost seninle işimiz

Hakkımı hak etmek için divana saldım seni

 

Toros, Taha (1938). Çukurovada Etili Halk Şairleri. Adana: yyy. 46.