ŞEFKATÎ, Hâfız Edhem Şefkatî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hâfız Edhem Şefkatî Efendi olarak tanındı. Hâtimetü'l-Eş'âr (Çiftçi yty: 242) ve Sicill-i Osmânî’ye göre (Akbayar 1996: 1571) Zağra’da, Tuhfe-i Nâilî’ye göre Zağra veya Serez’de doğdu (Kurnaz vd. 2001: 490). Serezli Yûsuf Paşa’nın divan efendisi olan Şefkatî, Sultan Abdülmecîd (sal. 1839-1861) devri sonlarında vefat etti.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]

Kılıç, Filiz veTuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (43): 49-66.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâr-ı aşkın dil-i sûzânımı tennûr itdi

Gam-ı hecrin gözümü çeşme-i Horhor itdi

Heves-i zülf-i siyâhın bana hem-dem olalı

Kalb-i pür-âhımı efgân ile tanbûr itdi

Esb-i nâzı ile çignetti beni sîm tenim

Bana bu şîveyi ol gerdeni kâfûr itdi

Dönmedi kutb-ı murâdım üzere bir devre

O denî çarh benim kaddimi kanbûr itdi

Şefkatî bu gice ol çeşm-i gazâlin şevki

Yine bir nev-gazelin nazmına destûr itdi

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 242.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AŞKÎ, Zağralıd. ? - ö. 1617Doğum YeriGörüntüle
2UYÛNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AŞKÎ, Zağralıd. ? - ö. 1617Doğum YılıGörüntüle
4UYÛNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AŞKÎ, Zağralıd. ? - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
6UYÛNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7AŞKÎ, Zağralıd. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
8UYÛNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9AŞKÎ, Zağralıd. ? - ö. 1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10UYÛNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AŞKÎ, Zağralıd. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
12UYÛNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle