ŞEHDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gubârî’nin Vasf-ı Hüdâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî adlı şairnamesinde ismi geçmektedir (39. dörtlük)

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnameler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 28.10.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler