Rikâbdar-ı Şehriyârî Hüseyin Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

I. Mahmud dönemi devlet adamlarındandır. Bilinen tek şiir örneği “Tarih-i Tüfeng-endāzî-i Sultan Maḥmud Ḫān-ı Evvel” adlı ruznamede kayıtlıdır (Duman 2021: 147). Sır Kâtibi Ahmed’in I.  Mahmud’un atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahın Gülhane Kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka Hezarfen yapımı tüfenklerle (150 hatve) uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyi vurduğuna dair tarih manzumesini bizzat padişaha takdim etmiştir (Bkz.34 Ae Tarih 920- yk. 8a).  “Rikâbdar-ı şehriyârî Hüseyin Bey kulları bu tarihi nazm idüp arz eyledikde pesendîde-i hümâyun olmakla bu cerideye tahrîr olundı.” (34 Ae Tarih 920- yk. 8a). 

Kaynakça

Duman, Ali (2021). “Sultân’ın Atış Günlükleri: “Târih-i Tüfeng-Endâzî-i Sultân Mahmûd Hân-ı Evvel”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (76): 142-148.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALİ DUMAN
Yayın Tarihi: 29.03.2021
Güncelleme Tarihi: 29.03.2021

Eserlerinden Örnekler

Tarih

 

Destiñe alup tüfengin…merdâne pâk

Heft sebû urdı nişân-ı kurşumın baʿd-ı saht

 

Eyledim tārīhini ol dem duʿâ ile eda

Kelle-i aʿdâ sebû-âsâ heme ola şikest

 

Pâdişâh-ı bahr u ber sâhib-kırān-ı pür-hüner

Hazret-i Sultân Mahmûd-ı şeh-i iklīm-i heft

 

Cümle şâhâna tefevvuk kılsa her fende n’ola

Bu mesel meşhûrdur dest-ber-bâlâ-yı dest

 

Bî-riyâ eyler tokuz kat āhene darbı güzer

Çekse kavs-ı Kahramān’ın virse ger tîrine şast

 

Eyleyüp teşrîf bir gün bu makâm-ı dil-keşe

Sâyebân olmuş idi Hızr-âsâ o şâha bu dıraht

(34 Ae Tarih 920- yk. 8a-8b).

1143/1730

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14406' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sehriyari-huseyin-bey' (length=21)
   'M_ADI' => string 'Rikâbdar-ı Şehriyârî Hüseyin Bey' (length=38)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi' (length=47)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">I. Mahmud
dönemi devlet adamlarındandır. Bilinen tek şiir örneği “Tarih-i Tüfeng-endāzî-i
Sultan Maḥmud Ḫān-ı Evvel” adlı ruznamede kayıtlıdır (Duman 2021: 147). Sır
Kâtibi Ahmed’in I.&nbsp; Mahmud’un atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahın
Gülhane Kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka Hezarfen
yapımı tüfenklerle (150 hatve) uzaklıktan yaptığı '... (length=863)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'ı mahmuddönemi devlet adamlarındandır bilinen tek şiir örneği tarihi tüfengendaziisultan mahmud hanı evvel adlı ruznamede kayıtlıdır duman 2021 147 sırkatibi ahmedin mahmudun atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahıngülhane kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka hezarfenyapımı tüfenklerle 150 hatve uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyivurduğuna dair tarih manzumesini bizzat padişaha takdim etmiştir bkz 34 aetarih 920 yk '... (length=639)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal"><b><i><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Tarih<o:p></o:p></span></i></b></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b style="font-size: 0.8125rem;"><span arial","sans-serif""="">&nbsp;</span></b><br></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Destiñe alup tüfengin…merdâne pâk<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="'... (length=3439)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarih destine alup tüfenginmerdane pakheft sebü urdı nişanı kurşumın badısaht eyledim tarıhini ol dem dua ile edakellei ada sebüasa heme ola şikest padişahı bahr u ber sahibkıranıpürhünerhazreti sultan mahmüdı şehi iklımiheft cümle şahana tefevvuk kılsa her fendenolabu mesel meşhürdur destberbalayıdest biriya eyler tokuz kat ahene darbıgüzerçekse kavsı kahramanın virse gertirine şast eyleyüp teşrif bir gün bu makamı dilkeşesayeban olmuş idi hızrasa o şaha budıraht34'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Duman, Ali
(2021). “Sultân’ın Atış Günlükleri: “Târih-i Tüfeng-Endâzî-i Sultân Mahmûd Hân-ı
Evvel”.&nbsp;<i>Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi</i> 14 (76): 142-148.<o:p></o:p></span></p>' (length=292)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'duman ali2021 sultanın atış günlükleri tarihi tüfengendazii sultan mahmüd hanıevvel uluslararası sosyal araştırmalardergisi 14 76 142148' (length=147)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi ı mahmuddönemi devlet adamlarındandır bilinen tek şiir örneği tarihi tüfengendaziisultan mahmud hanı evvel adlı ruznamede kayıtlıdır duman 2021 147 sırkatibi ahmedin mahmudun atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahıngülhane kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka hezarfenyapımı tüfenklerle 150 hatve uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyivurduğuna dair tarih manzumesini bizzat p'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'ALİ DUMAN' (length=10)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'ali duman' (length=9)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-03-29' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-03-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14406' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sehriyari-huseyin-bey' (length=21)
   'M_ADI' => string 'Rikâbdar-ı Şehriyârî Hüseyin Bey' (length=38)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi' (length=47)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">I. Mahmud
dönemi devlet adamlarındandır. Bilinen tek şiir örneği “Tarih-i Tüfeng-endāzî-i
Sultan Maḥmud Ḫān-ı Evvel” adlı ruznamede kayıtlıdır (Duman 2021: 147). Sır
Kâtibi Ahmed’in I.&nbsp; Mahmud’un atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahın
Gülhane Kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka Hezarfen
yapımı tüfenklerle (150 hatve) uzaklıktan yaptığı '... (length=863)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'ı mahmuddönemi devlet adamlarındandır bilinen tek şiir örneği tarihi tüfengendaziisultan mahmud hanı evvel adlı ruznamede kayıtlıdır duman 2021 147 sırkatibi ahmedin mahmudun atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahıngülhane kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka hezarfenyapımı tüfenklerle 150 hatve uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyivurduğuna dair tarih manzumesini bizzat padişaha takdim etmiştir bkz 34 aetarih 920 yk '... (length=639)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal"><b><i><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Tarih<o:p></o:p></span></i></b></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b style="font-size: 0.8125rem;"><span arial","sans-serif""="">&nbsp;</span></b><br></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Destiñe alup tüfengin…merdâne pâk<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="'... (length=3439)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarih destine alup tüfenginmerdane pakheft sebü urdı nişanı kurşumın badısaht eyledim tarıhini ol dem dua ile edakellei ada sebüasa heme ola şikest padişahı bahr u ber sahibkıranıpürhünerhazreti sultan mahmüdı şehi iklımiheft cümle şahana tefevvuk kılsa her fendenolabu mesel meşhürdur destberbalayıdest biriya eyler tokuz kat ahene darbıgüzerçekse kavsı kahramanın virse gertirine şast eyleyüp teşrif bir gün bu makamı dilkeşesayeban olmuş idi hızrasa o şaha budıraht34'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Duman, Ali
(2021). “Sultân’ın Atış Günlükleri: “Târih-i Tüfeng-Endâzî-i Sultân Mahmûd Hân-ı
Evvel”.&nbsp;<i>Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi</i> 14 (76): 142-148.<o:p></o:p></span></p>' (length=292)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'duman ali2021 sultanın atış günlükleri tarihi tüfengendazii sultan mahmüd hanıevvel uluslararası sosyal araştırmalardergisi 14 76 142148' (length=147)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi ı mahmuddönemi devlet adamlarındandır bilinen tek şiir örneği tarihi tüfengendaziisultan mahmud hanı evvel adlı ruznamede kayıtlıdır duman 2021 147 sırkatibi ahmedin mahmudun atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahıngülhane kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka hezarfenyapımı tüfenklerle 150 hatve uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyivurduğuna dair tarih manzumesini bizzat p'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'ALİ DUMAN' (length=10)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'ali duman' (length=9)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-03-29' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-03-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14406' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sehriyari-huseyin-bey' (length=21)
   'M_ADI' => string 'Rikâbdar-ı Şehriyârî Hüseyin Bey' (length=38)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi' (length=47)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">I. Mahmud
dönemi devlet adamlarındandır. Bilinen tek şiir örneği “Tarih-i Tüfeng-endāzî-i
Sultan Maḥmud Ḫān-ı Evvel” adlı ruznamede kayıtlıdır (Duman 2021: 147). Sır
Kâtibi Ahmed’in I.&nbsp; Mahmud’un atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahın
Gülhane Kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka Hezarfen
yapımı tüfenklerle (150 hatve) uzaklıktan yaptığı '... (length=863)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'ı mahmuddönemi devlet adamlarındandır bilinen tek şiir örneği tarihi tüfengendaziisultan mahmud hanı evvel adlı ruznamede kayıtlıdır duman 2021 147 sırkatibi ahmedin mahmudun atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahıngülhane kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka hezarfenyapımı tüfenklerle 150 hatve uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyivurduğuna dair tarih manzumesini bizzat padişaha takdim etmiştir bkz 34 aetarih 920 yk '... (length=639)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal"><b><i><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Tarih<o:p></o:p></span></i></b></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b style="font-size: 0.8125rem;"><span arial","sans-serif""="">&nbsp;</span></b><br></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Destiñe alup tüfengin…merdâne pâk<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="'... (length=3439)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarih destine alup tüfenginmerdane pakheft sebü urdı nişanı kurşumın badısaht eyledim tarıhini ol dem dua ile edakellei ada sebüasa heme ola şikest padişahı bahr u ber sahibkıranıpürhünerhazreti sultan mahmüdı şehi iklımiheft cümle şahana tefevvuk kılsa her fendenolabu mesel meşhürdur destberbalayıdest biriya eyler tokuz kat ahene darbıgüzerçekse kavsı kahramanın virse gertirine şast eyleyüp teşrif bir gün bu makamı dilkeşesayeban olmuş idi hızrasa o şaha budıraht34'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Duman, Ali
(2021). “Sultân’ın Atış Günlükleri: “Târih-i Tüfeng-Endâzî-i Sultân Mahmûd Hân-ı
Evvel”.&nbsp;<i>Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi</i> 14 (76): 142-148.<o:p></o:p></span></p>' (length=292)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'duman ali2021 sultanın atış günlükleri tarihi tüfengendazii sultan mahmüd hanıevvel uluslararası sosyal araştırmalardergisi 14 76 142148' (length=147)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi ı mahmuddönemi devlet adamlarındandır bilinen tek şiir örneği tarihi tüfengendaziisultan mahmud hanı evvel adlı ruznamede kayıtlıdır duman 2021 147 sırkatibi ahmedin mahmudun atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahıngülhane kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka hezarfenyapımı tüfenklerle 150 hatve uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyivurduğuna dair tarih manzumesini bizzat p'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'ALİ DUMAN' (length=10)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'ali duman' (length=9)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-03-29' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-03-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14406 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14406' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'sehriyari-huseyin-bey' (length=21)
   'M_ADI' => string 'Rikâbdar-ı Şehriyârî Hüseyin Bey' (length=38)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi' (length=47)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">I. Mahmud
dönemi devlet adamlarındandır. Bilinen tek şiir örneği “Tarih-i Tüfeng-endāzî-i
Sultan Maḥmud Ḫān-ı Evvel” adlı ruznamede kayıtlıdır (Duman 2021: 147). Sır
Kâtibi Ahmed’in I.&nbsp; Mahmud’un atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahın
Gülhane Kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka Hezarfen
yapımı tüfenklerle (150 hatve) uzaklıktan yaptığı '... (length=863)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'ı mahmuddönemi devlet adamlarındandır bilinen tek şiir örneği tarihi tüfengendaziisultan mahmud hanı evvel adlı ruznamede kayıtlıdır duman 2021 147 sırkatibi ahmedin mahmudun atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahıngülhane kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka hezarfenyapımı tüfenklerle 150 hatve uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyivurduğuna dair tarih manzumesini bizzat padişaha takdim etmiştir bkz 34 aetarih 920 yk '... (length=639)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal"><b><i><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Tarih<o:p></o:p></span></i></b></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b style="font-size: 0.8125rem;"><span arial","sans-serif""="">&nbsp;</span></b><br></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Destiñe alup tüfengin…merdâne pâk<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="'... (length=3439)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarih destine alup tüfenginmerdane pakheft sebü urdı nişanı kurşumın badısaht eyledim tarıhini ol dem dua ile edakellei ada sebüasa heme ola şikest padişahı bahr u ber sahibkıranıpürhünerhazreti sultan mahmüdı şehi iklımiheft cümle şahana tefevvuk kılsa her fendenolabu mesel meşhürdur destberbalayıdest biriya eyler tokuz kat ahene darbıgüzerçekse kavsı kahramanın virse gertirine şast eyleyüp teşrif bir gün bu makamı dilkeşesayeban olmuş idi hızrasa o şaha budıraht34'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal"><span style="font-family:" arial","sans-serif""="">Duman, Ali
(2021). “Sultân’ın Atış Günlükleri: “Târih-i Tüfeng-Endâzî-i Sultân Mahmûd Hân-ı
Evvel”.&nbsp;<i>Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi</i> 14 (76): 142-148.<o:p></o:p></span></p>' (length=292)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'duman ali2021 sultanın atış günlükleri tarihi tüfengendazii sultan mahmüd hanıevvel uluslararası sosyal araştırmalardergisi 14 76 142148' (length=147)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi ı mahmuddönemi devlet adamlarındandır bilinen tek şiir örneği tarihi tüfengendaziisultan mahmud hanı evvel adlı ruznamede kayıtlıdır duman 2021 147 sırkatibi ahmedin mahmudun atış günlüklerinde bildirdiğine göre padişahıngülhane kasrı civarlarında kendine ait mücevher kundaklı ve tezyinatlı başka hezarfenyapımı tüfenklerle 150 hatve uzaklıktan yaptığı atışlarda yedi adet sürahiyivurduğuna dair tarih manzumesini bizzat p'... (length=1323)
   'M_YAZAR' => string 'ALİ DUMAN' (length=10)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'ali duman' (length=9)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-03-29' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-03-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '877' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('rikabdarı şehriyari hüseyin bey divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14406 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=185)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)