SELMÂN, Selmân Çelebi

(d. ?/? - ö. 995/1586-87)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selmân Çelebi’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Kavala’da doğdu. Maktul İbrahim Paşa’nın evladı olduğundan evkafından faydalandı. Kâtiplik yaptı. Sicill-i Osmânî’de 995/1586-87 yılında Midilli’de vefat ettiği kayıtlıdır (Akbayar 1998: 1494).

Selmân’ın herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 92b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 62a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 16.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Cürm-i hüsnine oldun diyü yârun nâzır

Urdı çep-râst-ı müjem merdüm-i çeşme vâfir

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 92b.r).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ârifî, Mehmed Ârifî Efendid. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
2Ârifî, Mehmed Ârifî Efendid. ? - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
3Ârifî, Mehmed Ârifî Efendid. ? - ö. 1647Ölüm YılıGörüntüle
4Ârifî, Mehmed Ârifî Efendid. ? - ö. 1647MeslekGörüntüle
5Ârifî, Mehmed Ârifî Efendid. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6Ârifî, Mehmed Ârifî Efendid. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle