ŞEMSEDDİN, Şemseddin Deskûrî

(d. ?/? - ö. 1006/1597)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ıdır. Burada, Şemseddin’in hayatıyla ilgili verilen tek bilgi 1006/1597 yılında öldüğüdür.

Kaynakça

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 196a.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Rûzgârun bahârı var kışı var

Biribirine benzemez işi var

Kışda adım yazıldı defterdâr

Lâlezâr oglına virüldi bahâr

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 196a.)