ŞEMSÎ, Şemseddîn Bey

(d. ?/? - ö. 1262/1846)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Enderunlu bir şair ve musikişinastır. Enderûn-ı Humâyûn'da Kilar-ı Hâssa'da yetişerek hânende olmuştur. Daha sonra muhtemelen 1826'da, Yeniçeriliğin lağvı esnasında birçok meslektaşı gibi kendisinin de saraydan uzaklaştırıldığı tahmin edilmektedir. 1262/1846'da vefat etmiştir.

Hakkında kaynaklarda sadece şair ve musikişinas olduğuna dair birkaç kelimelik bilgi verilmiştir. Eseri olduğuna dair bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler