ŞEMSÎ, Şemsî-i Edvârî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonulu kadı şairlerdendir. Fıkıh bilgini, fazıl ve musahiptir. Kanûnî döneminde vefat etti. Mûsikîşinaslığıyla tanınmıştır. Halk arasında beğenilen pek çok beste sahibidir. Gazelde Necâtî’nin takipçisidir. Necâtî’nin gazellerinden bestelenen eserlerin çoğu ona aittir. Bu yüzden Necâtî kendisine Molla Şemsî-i Edvârî derdi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 04.08.201].

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla' 

Atma tîr-i gamzeni peykân-ı dilden jeng alır

İşidicek hem yaşım bu mâcerâyı renk alır

Matla'

Öykünür yok saçuna misk-i Hıtâdan gayrı

İtmedi ol da bir iş sehv ü hatâdan gayrı

Matla' 

Olmuşam bir pâdişâhun cân u dilden bendesi

Çarh sergerdânıdur rûy-ı zemîn efgendesi

Matla'

Hûn-ı âşıkdan eger el yusan ey sîmîn-beden

Âfitabem âfitab ola vü meh sîmîn leğen

Beyt 

Tavîl-i ömre tayanup gözetme tûl-i emel

Ki rûz haftaya vü mâh sâle tîz irişür

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 330.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SOFU-ZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİd. 1873 - ö. 1960Doğum YeriGörüntüle
2Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SOFU-ZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİd. 1873 - ö. 1960Doğum YılıGörüntüle
5Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SOFU-ZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİd. 1873 - ö. 1960Ölüm YılıGörüntüle
8Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SOFU-ZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİd. 1873 - ö. 1960MeslekGörüntüle
11Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SOFU-ZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİd. 1873 - ö. 1960Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SOFU-ZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİd. 1873 - ö. 1960Madde AdıGörüntüle
17Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Madde AdıGörüntüle