SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendi

(d. ?/? - ö. 1199/1784-85)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ali’dir. Gülşenî tarikatına mensup olan Senâî, 1151/1738-39’d vefat eden Keşanlı Şeyh Süleyman Zâtî’nin de halifelerindendir. 1199/1784-85   tarihinde vefat etti. Edirne’de Gülbahar mahallesinde bulunan Kadirî Dergâhı bahçesinde medfundur. 

Senâ'î’nin 1182/1769 senesinde tamamladığı bir Dîvânı (Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 3487, İstanbul Ü. TY 335) mevcuttur.

 

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 412.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 142.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul. 276.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜBERRA GÜRGENDERELİ
Yayın Tarihi: 18.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gelmişim "kâlû belâ"da arz olan îmâna ben

Bu cihân bâğına geldim şimdilik seyrâna ben

Zâhidâ takvâ vü zühdün gel bize arz eyleme

Hakkı bilmekliğe geldim sûret-i insâna ben

Tâ ezelden câm-ı aşkı nûş edip mest olmuşum

Na‘ra-i yâ hû ile girdim bu gün meydâna ben

Şimdilik bir dil benim aşk ile cevlân eyleyip

Râh-ı aşkında o yârin girmişim devrâna ben

Nâr u bâd u âb ü hâki don düzüp giydim hemen

Çâr erkân ile yol buldum dahi ol kâna ben

Ben dediğim benliğe ta'n etmesin ehl-i kemâl

Anı dahi verdim anın varlığında ana ben

Şöyle bir abdâlım aşkında Senâ'î ben anın

Cüz' ü küllü mahvedip verdim kamu cânâna ben

(Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri, Ankara: Akçağ Yay. 412.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Doğum YeriGörüntüle
2HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Doğum YeriGörüntüle
3CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Doğum YeriGörüntüle
4UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Doğum YılıGörüntüle
5HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Doğum YılıGörüntüle
6CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Doğum YılıGörüntüle
7UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Ölüm YılıGörüntüle
10UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle
14HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Madde AdıGörüntüle
15CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Madde AdıGörüntüle