ŞERİF

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Şerif'in varlığı, Şükrü Elçin'in Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri adlı eserindenden tespit edilebilmektedir. Elçin, Şerif'i 18. yüzyıl âşıkları arasında göstermektedir (1988: 264). Aynı eserde bir de şiiri yayınlanan Şerif'in şiirinde Dalyarak Şerif mahlasını kullandığı görülmektedir. Belli bir hece veznine uymayan şiiri, estetik bir üsluptan yoksundur. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 Nesin Mehd İdeyim Kahvecinin

Nesin medh ideyim kahvecinin

Üçyüz filcan var meydanda dönenden gayri

Dokuz oğlanı kahve kavırır

El bağlayup divan durandan gayri

 

Bin zincirli altuna mühür basmış...

Yediyüz kırlısı harman savırır

Sekizyüz bedevî kebab cevirir

Çiftden değirmenden gelenden gayri

 

Yediyüz kırlısı orağın bicer

Sekizyüz müşteri kahvesin içer

Günde kahvesinden bin yoldaş gecer

Gece yarısı gelen sarhoşdan gayri

 

Kal'anın dibine kar gibi yağar

Yediyüz gelini koyun sağar

Dokuzyüz kızı tarbuşun (fes) eğer

Kasaba altında gezenden gayrı

 

Kal'anın dibine kar gibi yağar

Yediyüz tazısı var sekizyüz zağar

Mahalle(den) cıkınca cucanler boğar

Hasır altından çıkandan gayrı

 

Dalyarak Şerif eydir bu sözüm haktır

Kâğıda yazacak pusulalar çokdur

Böyle bir şaşkın kahveci yoktur

Müşteriye verdiği şerbetten gayri (Elçin 1988: 225).