Şerif, Abdullah Şerif Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah’tır. 1120’de /1708/09 Mirzâ-zâde Şeyh Mehmed Efendi’den mülâzım oldu. Âlim ve şair bir kişiydi.

 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretüş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (2001).  Nail Tuman, Tuhfe-i Naili. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 18.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ser-tâ-be-pây mahrem olur sîm tenlere

Reşk ile sîne-çâk olurum pîrehenlere

Bâl-i hadeng-i âhdan etse kemânını

Şâyân kemân-ı mihnet-i ebrû çekenlere 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretüş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 425)