SERVER ALİ BABA

(d. ?/? - ö. 978/1570/1571)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Server Ali Baba, A. Hilmi Yücebaş’ın Tekirdağlı Şairler kitabında verdiği bilgiye göre Tekirdağ’da doğmuştur. Hicri 958 (M.1551) tarihinde Hacı Bektaş Tekkesi babası olmuştur. H. 978 (M. 1570/1571) tarihinde vefat etmiş ve mezar taşına: “Ehl-i diller meclisinde olmaz illâ hû dil/ Hicret-i Server Ali Baba akupdur rûd-Nil” beyti yazılmıştır. Tekirdağ tarihçisi Hikmet Çevik’in 1307 tarihli Edirne Salnâmesi’ne dayanarak Server Ali Baba Tekkesi ile ilgili olarak yazdıkları ise şöyledir: Server Ali Baba Tekkesi Havranın içerisinde harap bir hâldedir. Nakşibendiyye’nin Üveysi şubesindendir. İçinde yatan Sersem Ali Baba’nın hicri 977 tarihinde öldüğü söylenir. Bu tekke, Tekirdağ ile bir ilgisi olduğu annesinin Salihiye mezarlığında bulunan 1250 (M. 1834-1835) tarihli mezar taşından anlaşılan Sadrazam Mehmed İzzet Paşa tarafından yaptırılmıştır. A. Hilmi Yücebaş ile Hikmet Çevik’in verdikleri bilgiler arasında Server Ali Baba’nın ölüm tarihi konusunda bir yıllık bir fark bulunmaktadır (Oy 1995: 309).

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: A. Sait Basımevi.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Sofi yıkma kalbi viraneleri

Ezelden anların hâli haraptır

Niçin ta’n edersin rindâneleri

Kan değil içtikleri şaraptır

 

Bendeyiz Haydar-ı kerrâr-ı aşka

Sâkinleriz dergâh-ı esrâr-ı aşka

Sâbit kademleriz ikrâr-ı aşka

Sizce hatâ amma bizce sevaptır

 

Mâsivâdan meylimiz yok varlığa

Mevsûl gibi rızâmız var darlığa

Sofu sen karışma sen bu pazarlığa

Aklın ermez bu bir başka hesaptır

 

Server bu dünyanın nesine hurrem

Kime bâki kalmış bu mülk-i âlem

Can kuşu uçunca vücudu adem

Evvet türâb âhir gene türâbdır

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası. 145.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle