SERVÎ/SÜRÛRÎ, Derviş Sürûrî-i Mevlevî

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi, müderris, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Burdur’da doğdu. Latîfî, şairin Saruhanlı olduğunu ayrıca ulu serviler gibi uzun boylu olduğu ve yeşillere bürünmüş ağaçlar gibi yeşil elbise giydiği için Servî mahlasını kullandığını belirtir (Canım 2000: 302). Servî, Sicill-i Osmanî’de Sürûrî Çelebi olarak anılmaktadır. Muid iken tasavvufa yöneldi ve mevlevî oldu. Şâhidî Dede, Şuhûdî Dede ve Fedâyî Dede’nin sohbetlerinde bulundu. Ulama Paşa’ya hoca oldu. Bir dönem kâtiplik ve müderrislik yaptı. Servî, 1000/1591 yılında vefat etti (Akbayar 1996: 1555, Genç 2000: 240, 241). Kaynaklarda şiir yazmada yetenekli bir şair olduğu belirtilir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Lâtifî, Tezkiretü'ş-Şuara ve Tabsıratü'n-Nüzemâ. Ankara: AKM Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (1999). Latifî Tezkiresi. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Efendi Bölümü. Nu: 765. v. 107.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 04.12.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şol ‘arak ki ol nigârun gül yanagından çıkar

Selsebîlün ‘aynıdur Firdevs bâgından çıkar

Nâya didüm yâre karşu âh u feryâd eyleme

Bir kulagından girerse bir kulagından çıkar

Her nefes uymak diler ney nâle vü feryâduma

Bu hevâyı mutribâ anun dimâgından çıkar 

(Genç, İlhan (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 241.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Doğum YeriGörüntüle
2Engin Özmend. 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nadir Aşçıd. 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Doğum YılıGörüntüle
5Engin Özmend. 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nadir Aşçıd. 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Ölüm YılıGörüntüle
8Engin Özmend. 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nadir Aşçıd. 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994MeslekGörüntüle
11Engin Özmend. 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nadir Aşçıd. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Engin Özmend. 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nadir Aşçıd. 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Madde AdıGörüntüle
17Engin Özmend. 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nadir Aşçıd. 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle