SERVÎ/SÜRÛRÎ, Derviş Sürûrî-i Mevlevî

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi, müderris, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Burdur’da doğdu. Latîfî, şairin Saruhanlı olduğunu ayrıca ulu serviler gibi uzun boylu olduğu ve yeşillere bürünmüş ağaçlar gibi yeşil elbise giydiği için Servî mahlasını kullandığını belirtir (Canım 2000: 302). Servî, Sicill-i Osmanî’de Sürûrî Çelebi olarak anılmaktadır. Muid iken tasavvufa yöneldi ve mevlevî oldu. Şâhidî Dede, Şuhûdî Dede ve Fedâyî Dede’nin sohbetlerinde bulundu. Ulama Paşa’ya hoca oldu. Bir dönem kâtiplik ve müderrislik yaptı. Servî, 1000/1591 yılında vefat etti (Akbayar 1996: 1555, Genç 2000: 240, 241). Kaynaklarda şiir yazmada yetenekli bir şair olduğu belirtilir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Lâtifî, Tezkiretü'ş-Şuara ve Tabsıratü'n-Nüzemâ. Ankara: AKM Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (1999). Latifî Tezkiresi. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Efendi Bölümü. Nu: 765. v. 107.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 04.12.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şol ‘arak ki ol nigârun gül yanagından çıkar

Selsebîlün ‘aynıdur Firdevs bâgından çıkar

Nâya didüm yâre karşu âh u feryâd eyleme

Bir kulagından girerse bir kulagından çıkar

Her nefes uymak diler ney nâle vü feryâduma

Bu hevâyı mutribâ anun dimâgından çıkar 

(Genç, İlhan (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 241.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hatice Dökmend. 27 Ağustos 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Gonca Özmend. 07 Eylül 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Gülbahar Ünlüd. 03 Ocak 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hatice Dökmend. 27 Ağustos 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Gonca Özmend. 07 Eylül 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Gülbahar Ünlüd. 03 Ocak 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hatice Dökmend. 27 Ağustos 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Gonca Özmend. 07 Eylül 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Gülbahar Ünlüd. 03 Ocak 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hatice Dökmend. 27 Ağustos 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Gonca Özmend. 07 Eylül 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Gülbahar Ünlüd. 03 Ocak 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hatice Dökmend. 27 Ağustos 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gonca Özmend. 07 Eylül 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gülbahar Ünlüd. 03 Ocak 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hatice Dökmend. 27 Ağustos 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Gonca Özmend. 07 Eylül 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Gülbahar Ünlüd. 03 Ocak 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle