SEYFÎ, Emîr Seyfeddîn Barlas

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Timur dönemi devlet adamlarından Emîr Seyfeddîn Barlas, Çağatay edebiyatı şairlerindendir. Seyfî (Seyf ?) mahlasıyla Farsça ve Türkçe şiirler kaleme almıştır (Ercilasun 1985: 159; Eraslan 1993: 169). Kaynaklarda eser kaleme alıp almadığına dair bir bilgi yoktur. Sadece Atebetü’l-Hakâyık’ın sonunda kayıtlı Edîb Ahmed Yüknekî övgüsünde yazdığı Türkçe bir dörtlüğü belirlenebilmiştir (Arat 1992: 79).

Kaynakça

Arat, Reşid Rahmeti (hzl.) (1992). Edib Ahmed b. Mahmud Yüknekî, Atebetü’l-Hakayık. Ankara: TDK Yay.

Eraslan, Kemal (1993). “Çağatay Edebiyatı”. İslâm Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: TDV Yay. 168-176.

Ercilasun, Ahmet Bican (1985). “Edib Ahmed Yüknekî ve Atabet ül-Hakaayık”. Büyük Türk Klâsikleri. C. 1. İstanbul: Ötüken-Söğüt Yay. 158-164. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ALİ YÖRÜR
Yayın Tarihi: 02.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Edîbler edîbi fâzıllar başı

Güherdin söz aymış ögün söz bışı

Ugan rahmet itsün bu sâ’at anga

Yarın kopsa bolsun yaranlar işi

(Arat, Reşid Rahmeti (hzl.) (1992). Edib Ahmed b. Mahmud Yüknekî, Atebetü’l-Hakayık. Ankara: TDK Yay. 79.)