ŞEYH CEMAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Şeyh Cemal mahlasını kullanan âşığın hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. Taha Toros Çukurovada Etili Şairler adlı eserinde, Şeyh Cemal’in şiirlerinin hâlâ zihinlerde olduğunu belirtmiş ve 100 senelik bir cönkten şiirlerinin parçalarını aldığını ifade ederek âşığın bir şiirine yer vermiştir (Toros 1938: 45).

Kaynakça

Toros, Taha (1938). Çukurovada Etili Şairler. Adana: yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 13.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ta ezelden sen benimle ahdü peyman eyledin 

Gösterip gül cemalini yine pünhan eyledin 

 

Demedinmi sev beni derdine derman olayım 

Sevdiğimçin alâmıma sanki derman eyledin 

 

Bir kulunu Kerbelâda eyledin susuz şehit 

Bir kulunu kul iken Mısra Sultan eyledin 

 

Bir kuluna mülk vermedin alemde bir gömlek giy 

Bir kuluna mülkü verdin hem Süleyman eyledin 

 

Bir kuluna her bir yerde eyledin arzı cemal 

Bir kulunu bin terani ile ğiryan eyledin 

 

Hem kulundur hem resulün ol hazreti Mustafa 

On sekiz bin âlem içre anı sultan eyledin 

 

Şeyh Cemal ağlamakla gözlerinden kan döker 

Arşı görüp cümlesini desti hayran eyledin

Toros, Taha (1938). Çukurovada Etili Şairler. Adana: yyy. 45.