ŞEYHÎ, Nakibzade Seyyid Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080/1669)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmeyen Şeyhî Seyyid Çelebi'nin künyesi kaynaklarda şu şekilde verilmektedir (Kurnaz 2001: 519): Şeyhî Nakibzade Şeyhî Çelebi b. Nakibzade Seyyid Şeyhî Efendi b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Ali b. Seyyid Hüseyin Efendi. Buna göre şair Seyyid (Hz. Hüseyin soyundan) olup dedeleri de nakibüleşraf idi. Büyük kardeşi Nakibzâde Nimetullah Efendi zamanının tanınmış simalarından birisiydi. Bursa'da dünyaya gelen şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Bursa Mahkemesi'nde kâtiplik yaptı. Bu vazifesi hasebiyle şairin hüsnühat ve inşada yetenekli (Beliğ 1287 / 1870: 478) olduğu anlaşılmaktadır. Şair, mülazemetini tamamladıktan sonra müderris olarak görev yapmaya devam etti, son olarak 40'lı bir medresede müderris iken Cemaziyelevvel 1080 / Eylül 1699'da Bursa'da vefat etti. Mezarı Pınarbaşı Kabristanı'nda büyük kardeşi Nimetullah Efendi'nin kabri yakınındadır. Şeyhî'nin Seyyid olması dolayısıyla kâtiplik ve müderrislik görevlerinin yanında şeyhlik yapmış olabileceği de ihtimal dahilindedir.

Şairin edebiyatla da iştigal ettiği, dolayısıyla mecmualarda şiirlerinin bulunabileceği tahmin edilebilir.

Kaynakça

Beliğ, İsmail Efendi el-Bursevî (1287 / 1870). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Bursa: Hüdavendigar Matbaası. 478.

Buzpınar, Ş. Tufan (2006). "Nakîbüleşrâf". İslâm Ansiklopedisi. C. 32.İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 322-324.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 519.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÜZEYİR ASLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Elün degse sunardun kurs-ı mâha ey hasûd el hak

Felekde kimsenün destinde bir nân olmasun dersin

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (2001). Nail Tuman,Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. I C. Ankara: Bizim Büro Yay. 519).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Doğum YeriGörüntüle
2SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Doğum YeriGörüntüle
3ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Doğum YeriGörüntüle
4TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Doğum YılıGörüntüle
5SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Doğum YılıGörüntüle
6ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Doğum YılıGörüntüle
7TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Ölüm YılıGörüntüle
8SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Ölüm YılıGörüntüle
10TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561MeslekGörüntüle
11SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486MeslekGörüntüle
12ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804MeslekGörüntüle
13TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Madde AdıGörüntüle
17SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Madde AdıGörüntüle
18ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Madde AdıGörüntüle