ŞEYHÎ, Nakibzade Seyyid Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080/1669)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmeyen Şeyhî Seyyid Çelebi'nin künyesi kaynaklarda şu şekilde verilmektedir (Kurnaz 2001: 519): Şeyhî Nakibzade Şeyhî Çelebi b. Nakibzade Seyyid Şeyhî Efendi b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Ali b. Seyyid Hüseyin Efendi. Buna göre şair Seyyid (Hz. Hüseyin soyundan) olup dedeleri de nakibüleşraf idi. Büyük kardeşi Nakibzâde Nimetullah Efendi zamanının tanınmış simalarından birisiydi. Bursa'da dünyaya gelen şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Bursa Mahkemesi'nde kâtiplik yaptı. Bu vazifesi hasebiyle şairin hüsnühat ve inşada yetenekli (Beliğ 1287 / 1870: 478) olduğu anlaşılmaktadır. Şair, mülazemetini tamamladıktan sonra müderris olarak görev yapmaya devam etti, son olarak 40'lı bir medresede müderris iken Cemaziyelevvel 1080 / Eylül 1699'da Bursa'da vefat etti. Mezarı Pınarbaşı Kabristanı'nda büyük kardeşi Nimetullah Efendi'nin kabri yakınındadır. Şeyhî'nin Seyyid olması dolayısıyla kâtiplik ve müderrislik görevlerinin yanında şeyhlik yapmış olabileceği de ihtimal dahilindedir.

Şairin edebiyatla da iştigal ettiği, dolayısıyla mecmualarda şiirlerinin bulunabileceği tahmin edilebilir.

Kaynakça

Beliğ, İsmail Efendi el-Bursevî (1287 / 1870). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Bursa: Hüdavendigar Matbaası. 478.

Buzpınar, Ş. Tufan (2006). "Nakîbüleşrâf". İslâm Ansiklopedisi. C. 32.İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 322-324.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 519.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÜZEYİR ASLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Elün degse sunardun kurs-ı mâha ey hasûd el hak

Felekde kimsenün destinde bir nân olmasun dersin

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (2001). Nail Tuman,Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. I C. Ankara: Bizim Büro Yay. 519).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Doğum YeriGörüntüle
2DÜRRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MÎRÎd. ? - ö. 1599Doğum YeriGörüntüle
4VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
5DÜRRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MÎRÎd. ? - ö. 1599Doğum YılıGörüntüle
7VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Ölüm YılıGörüntüle
8DÜRRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MÎRÎd. ? - ö. 1599Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875MeslekGörüntüle
11DÜRRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MÎRÎd. ? - ö. 1599MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÜRRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÎRÎd. ? - ö. 1599Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Madde AdıGörüntüle
17DÜRRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MÎRÎd. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle