ŞEYHÎ, Nakibzade Seyyid Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080/1669)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmeyen Şeyhî Seyyid Çelebi'nin künyesi kaynaklarda şu şekilde verilmektedir (Kurnaz 2001: 519): Şeyhî Nakibzade Şeyhî Çelebi b. Nakibzade Seyyid Şeyhî Efendi b. Seyyid Muhammed b. Seyyid Ali b. Seyyid Hüseyin Efendi. Buna göre şair Seyyid (Hz. Hüseyin soyundan) olup dedeleri de nakibüleşraf idi. Büyük kardeşi Nakibzâde Nimetullah Efendi zamanının tanınmış simalarından birisiydi. Bursa'da dünyaya gelen şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Bursa Mahkemesi'nde kâtiplik yaptı. Bu vazifesi hasebiyle şairin hüsnühat ve inşada yetenekli (Beliğ 1287 / 1870: 478) olduğu anlaşılmaktadır. Şair, mülazemetini tamamladıktan sonra müderris olarak görev yapmaya devam etti, son olarak 40'lı bir medresede müderris iken Cemaziyelevvel 1080 / Eylül 1699'da Bursa'da vefat etti. Mezarı Pınarbaşı Kabristanı'nda büyük kardeşi Nimetullah Efendi'nin kabri yakınındadır. Şeyhî'nin Seyyid olması dolayısıyla kâtiplik ve müderrislik görevlerinin yanında şeyhlik yapmış olabileceği de ihtimal dahilindedir.

Şairin edebiyatla da iştigal ettiği, dolayısıyla mecmualarda şiirlerinin bulunabileceği tahmin edilebilir.

Kaynakça

Beliğ, İsmail Efendi el-Bursevî (1287 / 1870). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân. Bursa: Hüdavendigar Matbaası. 478.

Buzpınar, Ş. Tufan (2006). "Nakîbüleşrâf". İslâm Ansiklopedisi. C. 32.İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 322-324.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 519.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÜZEYİR ASLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Elün degse sunardun kurs-ı mâha ey hasûd el hak

Felekde kimsenün destinde bir nân olmasun dersin

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (2001). Nail Tuman,Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. I C. Ankara: Bizim Büro Yay. 519).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Serdar Ünverd. 01 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Serdar Ünverd. 01 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Serdar Ünverd. 01 Ocak 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Ölüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Serdar Ünverd. 01 Ocak 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488MeslekGörüntüle
12KUDSÎ, Kudsî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Serdar Ünverd. 01 Ocak 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUDSÎ, Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Serdar Ünverd. 01 Ocak 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Madde AdıGörüntüle
18KUDSÎ, Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle