ŞEYHİM SÂFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu'nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Şeyhim Sâfî’nin varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Şeyhim Sâfî'nin de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Alimcan, âşığın Şeyhim Sâfî ve Şeyh Sâfî mahlaslı iki nefesine yer vermektedir. Yatağanoğlu, Şeyhim Sâfî’yi Şah İsmail’in büyük dedesi Safiyiddin’in olabileceğini söylemektedir. Elde kesin bir bilgi yoktur. Yatağan Mahmud’dan sonra yaşamış olup Anadolu ile ilgisi vardı. Şeyhim Sâfî’nin nefesinin özelliği, bir iç eleştiri olmasıdır. Herhâlde kendisi de dedeydi. Bu nefesinde dedeleri acımasızca eleştirmektedir (2002: 129). Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Şimdi gider yollar sürülmez oldu

Bilmem yolu nasıl sürer dedeler

Talip rehberlerinden sorulmaz oldu

Bilmem yolu nasıl sürer dedeler

 

Zanginlerin yolun eyice görür

Anların kalbinden eşhedi verir

Hakk’ın dizarına (kul) nasıl varır

Bilmem yolu nasıl sürer dedeler

 

Fakirlerin yolunu eyice görmez

Onların kalbinde eşhedi vermez

Hakk’ın dizarına doğruca varmaz

Bilmem yolu nasıl görür dedeler

 

Zenginler gelirken ayağa kalkar

Niyaz var mı diye eline bakar

Yumuşak bacıları yanına çeker

Bilmem yolu nasıl görür dedeler

 

Şeyhim Safî menâkıb buyruğun söyler

Mal için talibe medaret eyler

Fakir evliya olsa (da) kim dinler

Babu çaktım yer gösterir dedeler

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 129-130.