SIDKÎ, Abdurrahman

(d. 1841/1842 / ö. 1903)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdurrahman'dır. Daha çok Sıdkî adıyla, mahlâsıyla bilinir. 1257/1841-2 yılında Konya’da doğmuştur. İlköğrenimini tamamladıktan sonra, İçelli Mehmed Efendi ile Sarı Hafız Hoca gibi hocalardan ilim tahsil etmiş, kendini yetiştirmiştir. Diplomasını Konya Müftüsü Abdullah Vahdî Efendi'den almıştır. Buharalı Hacı Kasım Efendi'den Farsça öğrenmiştir. Sultan Veled Medresesi’nde otuz yıl müderrislik yapmıştır. Ayrıca, Eski Konya Darûlmuallimi’nde Hüsn-i Hat öğretmenliği, Sultan Selim Camii İmamlığı ve Yusuf Ağa Kütüphanesi Muhafızlığı gibi görevlerde de bulunmuştur. Konya Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı’nda ölüm tarihi H.1321/M.1903 olarak verilmektedir (Ergun-Uğur 1926: 59-60; Yakıcı 1994: 197; Ayva 2005: 243).

Edebiyata ve şiire çok meraklı olan şair, Konyalı Âşık Rıza ile muammalar çözmüş ve Karamanlı Kenzî ile samimi görüşmelerde bulunmuştur. Saz ve söz meclislerinden hoşlanan şair, hiciv söylemekte de ustalaşmıştır. Şiirlerinin çoğunluğunu hece vezni ile ve destan tarzında yazmıştır. Konya Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı (1926) adlı eserde şairin 15'li hece ölçüsüyle yazılmış dört dörtlükten oluşan bir divânîsi ile altı beyitten oluşan bir gazeli yer almaktadır (Ergun-Uğur 1926: 59-60). Sıdkî; gerek edebiyat ve şiirde gerekse de dinî ilimlerde kendisini yetiştirmiş çok yönlü bir edebî şahsiyettir.

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri, Şiirlerinin Tahlili.  Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ergun, Sadeddin Nüzhet, Mehmet Ferid Uğur (1926). Konya Vilâyeti halkiyat ve Harsiyatı. Konya: Konya Vilâyet Matbaası.

Yakıcı, Ali (1992). Âşık Mehmet / İnceleme-Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Yeni Dönem, 2, Bahar. 197.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 27.03.2019
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİKMETÎ, Mehmetd. 1820 - ö. 1899/1911/1914?Doğum YeriGörüntüle
2ÖMERd. 1840 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
3HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?Doğum YeriGörüntüle
4HİKMETÎ, Mehmetd. 1820 - ö. 1899/1911/1914?Doğum YılıGörüntüle
5ÖMERd. 1840 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?Doğum YılıGörüntüle
7HİKMETÎ, Mehmetd. 1820 - ö. 1899/1911/1914?Ölüm YılıGörüntüle
8ÖMERd. 1840 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?Ölüm YılıGörüntüle
10HİKMETÎ, Mehmetd. 1820 - ö. 1899/1911/1914?MeslekGörüntüle
11ÖMERd. 1840 - ö. 1910MeslekGörüntüle
12HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?MeslekGörüntüle
13HİKMETÎ, Mehmetd. 1820 - ö. 1899/1911/1914?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÖMERd. 1840 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİKMETÎ, Mehmetd. 1820 - ö. 1899/1911/1914?Madde AdıGörüntüle
17ÖMERd. 1840 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
18HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?Madde AdıGörüntüle