SIDKÎ, Abdurrahman

(d. 1841/1842 / ö. 1903)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdurrahman'dır. Daha çok Sıdkî adıyla, mahlâsıyla bilinir. 1257/1841-2 yılında Konya’da doğmuştur. İlköğrenimini tamamladıktan sonra, İçelli Mehmed Efendi ile Sarı Hafız Hoca gibi hocalardan ilim tahsil etmiş, kendini yetiştirmiştir. Diplomasını Konya Müftüsü Abdullah Vahdî Efendi'den almıştır. Buharalı Hacı Kasım Efendi'den Farsça öğrenmiştir. Sultan Veled Medresesi’nde otuz yıl müderrislik yapmıştır. Ayrıca, Eski Konya Darûlmuallimi’nde Hüsn-i Hat öğretmenliği, Sultan Selim Camii İmamlığı ve Yusuf Ağa Kütüphanesi Muhafızlığı gibi görevlerde de bulunmuştur. Konya Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı’nda ölüm tarihi H.1321/M.1903 olarak verilmektedir (Ergun-Uğur 1926: 59-60; Yakıcı 1994: 197; Ayva 2005: 243).

Edebiyata ve şiire çok meraklı olan şair, Konyalı Âşık Rıza ile muammalar çözmüş ve Karamanlı Kenzî ile samimi görüşmelerde bulunmuştur. Saz ve söz meclislerinden hoşlanan şair, hiciv söylemekte de ustalaşmıştır. Şiirlerinin çoğunluğunu hece vezni ile ve destan tarzında yazmıştır. Konya Vilâyeti Halkiyat ve Harsiyatı (1926) adlı eserde şairin 15'li hece ölçüsüyle yazılmış dört dörtlükten oluşan bir divânîsi ile altı beyitten oluşan bir gazeli yer almaktadır (Ergun-Uğur 1926: 59-60). Sıdkî; gerek edebiyat ve şiirde gerekse de dinî ilimlerde kendisini yetiştirmiş çok yönlü bir edebî şahsiyettir.

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri, Şiirlerinin Tahlili.  Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ergun, Sadeddin Nüzhet, Mehmet Ferid Uğur (1926). Konya Vilâyeti halkiyat ve Harsiyatı. Konya: Konya Vilâyet Matbaası.

Yakıcı, Ali (1992). Âşık Mehmet / İnceleme-Metin. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Yeni Dönem, 2, Bahar. 197.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 27.03.2019
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Doğum YeriGörüntüle
2Nuray Tekind. 2 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3PERVÂNE, Derviş Pervâned. ? - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
4KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Doğum YılıGörüntüle
5Nuray Tekind. 2 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6PERVÂNE, Derviş Pervâned. ? - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
7KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Ölüm YılıGörüntüle
8Nuray Tekind. 2 Ekim 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9PERVÂNE, Derviş Pervâned. ? - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
10KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702MeslekGörüntüle
11Nuray Tekind. 2 Ekim 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12PERVÂNE, Derviş Pervâned. ? - ö. 1543MeslekGörüntüle
13KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nuray Tekind. 2 Ekim 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PERVÂNE, Derviş Pervâned. ? - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUL MAHMUDd. 1628 - ö. 1702Madde AdıGörüntüle
17Nuray Tekind. 2 Ekim 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18PERVÂNE, Derviş Pervâned. ? - ö. 1543Madde AdıGörüntüle