SİNAN ÇELEBİ, Şeyh Hüsam-zâde

(d. ?/? - ö. 960/1552-53)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Hüsam Efendi’nin oğludur. Ohri Kadısı olarak görev yaptı. 960/1552-53 yılında vefat etti. Kaynaklarda hakkında başka bir bilgi bulunmayan şairin divanı ya da başka bir eseri olup olmadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 15.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler