SİNÂNÎ/SİFÂLÎ, Arslan Paşa

(d. ?/? - ö. 974/1566)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

16.yüzyılda Bosna’da doğdu. Bir bey ailesi çocuğu olan Arslan Paşa  Yahyâ Paşa-zâde’nin oğludur. Babasının Pojega’yı feth ettiği haberini İstanbul’a getirdiğinde 1531 yılında Pojega sancakbeyliğine atandı. Sinânî, Budin’de vezirken ihmali nedeniyle bu eyaletteki iki şehrin düşmesine sebep olduğu için idam edildi (1566). Hasan Çelebi ve Beyanî Sifâlî'nin kahramanlığı ve cömertliğini överler. Hasan Çelebi Sifâlî'yi cömert biri olarak tanıtsa da  disiplinli ve acımasız kararlar veren  biri olarak takdim eder. Âşık Çelebi ise Sifalî'yi öve öve bitiremez. Çelebi, Sifalî'yi padişahlar için kullanılan sayısız övgü ifadeleriyle anarak mübalağalı bir anlatıma yer verir. Şiirde yetenekli olduğu Hasan Çelebi tarafından da kaydedilir.

Kaynakça

Sungurhan, Aysun. Beyanî-Tezkiretü’ş-Şuarâ. https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55835,beyani-tezkiresipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 1.1.2014.]

Sungurhan, Aysun. Kınalızade Hasan Çelebi-Tezkiretü’ş-Şuarâ. https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55834,kinalizade-hasan-celebipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 1.1.2014.]

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam.  İstanbul: Kaşgar Neşriyat.  

Şabanoviç, Hazim (1973). Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima. Sarajevo: Svjetlos Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. ALENA ĆATOVİć
Yayın Tarihi: 25.12.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜSRÎd. 1666 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MÜNÎRÎ, İbrâhîmd. ? - ö. 1617 ?Doğum YeriGörüntüle
3BOSNEVÎ, Abdullah (Rumî)d. 1584 - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
4YÜSRÎd. 1666 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MÜNÎRÎ, İbrâhîmd. ? - ö. 1617 ?Doğum YılıGörüntüle
6BOSNEVÎ, Abdullah (Rumî)d. 1584 - ö. 1644Doğum YılıGörüntüle
7YÜSRÎd. 1666 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MÜNÎRÎ, İbrâhîmd. ? - ö. 1617 ?Ölüm YılıGörüntüle
9BOSNEVÎ, Abdullah (Rumî)d. 1584 - ö. 1644Ölüm YılıGörüntüle
10YÜSRÎd. 1666 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MÜNÎRÎ, İbrâhîmd. ? - ö. 1617 ?MeslekGörüntüle
12BOSNEVÎ, Abdullah (Rumî)d. 1584 - ö. 1644MeslekGörüntüle
13YÜSRÎd. 1666 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜNÎRÎ, İbrâhîmd. ? - ö. 1617 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BOSNEVÎ, Abdullah (Rumî)d. 1584 - ö. 1644Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YÜSRÎd. 1666 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MÜNÎRÎ, İbrâhîmd. ? - ö. 1617 ?Madde AdıGörüntüle
18BOSNEVÎ, Abdullah (Rumî)d. 1584 - ö. 1644Madde AdıGörüntüle