ŞİNÂSÎ, Derviş Şinâsi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, mevlevi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda doğum ve ölüm tarihine rastlanmadı. Mevlevî şairlerdendir. I. Ahmed devrinde (saltanatı: 1603-1617) yaşamıştır. Derviş Şinâsi adıyla tanındı. Kafzâde, tezkiresinde ismini Şinâsiyyü'l-Mevlevî olarak kaydetmiştir. 

Kaynakça

Genç İlhan (hzl.) (2000). Tezkire-i Şu'ârâ-yı Mevleviye. Ankara: KB Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kahraman Seyit Ali. (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî. C.5. İstanbul: KB Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 02.10.2013
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Derûnı âşinâ ol zâhiren bî-gâne sansunlar

Bu bir ra'nâ revişdür 'âkil ol divâne sansunlar

 

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.