SİPAHÎ /SİYAHÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1062/1651-52)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Saraybosna'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Şeyhî, Mucîb ve Safâyî, mahlasını "Sipâhî" (Özcan 1989: 1/671; Çapan 2005: 118; Altun 1997: 36); Mehmed Süreyya ve Seyyid Rızâ ise "Siyâhî" olarak verir. (Zavotçu 2103: 50; Mehmed Süreyya 1311: 3/l18) Tuhfe-i Nâilî ve Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde ise her iki mahlasla ayrı ayrı kaydedilmiştir. (Kurnaz vd. 2001: 1/415; İpekten vd. 1988: 449, 451). Sipâhî, İstanbul'a gelip öğrenim gördükten sonra Dîvân-ı Hümâyûn kâtibi oldu (Çapan 2005: 270). Husrev Paşa (vez. 1630-1631) ve Hâfiz Paşa (vez. 1625-26; 1631-32)'ya mersiyeler söylediği kaynaklarda kayıtlıdır. 1062/1651-52 yılında vefat eden Sipâhî'nin mürettep Dîvân'ı vardır. (Çapan 2005: 270)

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Altun, Kudret (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri-“Vakâyiü’l-Fudalâ". C. 1. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.12.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kûyuna var o mehün eyle feryâd u efgân

N'ola bu hâl ile ey dil ola vasla imkân

Derdüme çâre benüm şarâb-i la'l-i lebidür

Fâ'ide yok eğer eylerse devâlar Lokman 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 270; Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri-“Vakâyiü’l-Fudalâ". C. 1. İstanbul: Çağrı Yay. 671)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
3Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YeriGörüntüle
4ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
6Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YılıGörüntüle
7ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
9Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Ölüm YılıGörüntüle
10ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874MeslekGörüntüle
12Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957MeslekGörüntüle
13ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
18Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Madde AdıGörüntüle