ŞÎR, Seyyid Mehmed Çelebi

(d. ?/? - ö. 1105/1693-94)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan Şîr, İstanbullu'dur. Peygamber soyundan geldiği için Seyyid Mehmed sanıyla tanınmıştır. Öğrenimini tamamladıktan sonra Divan-ı Sultanî'ye kâtip olmuş ve 1105/1693-94 yılında vefat etmiştir.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. 3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Numaniyye ve Zeyilleri. C.5. İstanbul: Çağrı Yay. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şu'le-i hüsnüne karşu sanki bir pervâneyem

İtmeyüp sabrı anunçün nâra düşdi gönlümüz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 445)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂBIK/ÂRİF, Kurşuncubaşı-zâde Koyunyemez Mehmed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1819Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHÎ, Celâleddîn Deded. 1849 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
3HAMDÎ, Ördek-zâde Osmân Hamdî Efendid. ? - ö. 1719-20Doğum YeriGörüntüle
4SÂBIK/ÂRİF, Kurşuncubaşı-zâde Koyunyemez Mehmed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1819Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYHÎ, Celâleddîn Deded. 1849 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Ördek-zâde Osmân Hamdî Efendid. ? - ö. 1719-20Doğum YılıGörüntüle
7SÂBIK/ÂRİF, Kurşuncubaşı-zâde Koyunyemez Mehmed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1819Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYHÎ, Celâleddîn Deded. 1849 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9HAMDÎ, Ördek-zâde Osmân Hamdî Efendid. ? - ö. 1719-20Ölüm YılıGörüntüle
10SÂBIK/ÂRİF, Kurşuncubaşı-zâde Koyunyemez Mehmed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1819MeslekGörüntüle
11ŞEYHÎ, Celâleddîn Deded. 1849 - ö. 1908MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Ördek-zâde Osmân Hamdî Efendid. ? - ö. 1719-20MeslekGörüntüle
13SÂBIK/ÂRİF, Kurşuncubaşı-zâde Koyunyemez Mehmed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1819Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYHÎ, Celâleddîn Deded. 1849 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Ördek-zâde Osmân Hamdî Efendid. ? - ö. 1719-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂBIK/ÂRİF, Kurşuncubaşı-zâde Koyunyemez Mehmed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1819Madde AdıGörüntüle
17ŞEYHÎ, Celâleddîn Deded. 1849 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
18HAMDÎ, Ördek-zâde Osmân Hamdî Efendid. ? - ö. 1719-20Madde AdıGörüntüle