SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Bey

(d. ?/? - ö. 1246/1830)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sa’îd Sîret Bey’dir. Şiirlerinde Sîret ve Sa’îd mahlaslarını kullandı. Cidde valisi Şerîf Paşa’nın oğlu olduğu için Şerîf Paşa-zâde sanıyla tanındı. Şerîf Mehmed Paşa’nın babasıdır. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. 1238/1822’de Galata mollası ve 1246/1830’da Mekke kadısı oldu. 1246/1830 yılında İstanbul’da vefat etti.

 

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
İdince gönlümü dîvâne ârzû-yı bahâr
Müselsel oldu zebânımda güft-gûy-ı bahâr


Kalırdı elde misâl-i şemâme-i anber
Rübûde olmasa çevgân-ı çarha gûy-ı bahâr

Fedâ idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup
Kızardı hâcalet-avdetle sanki rûy-ı bahâr

O serv-i kâmeti bâğ-ı hayâle aldıkça
Döker sirişkini Sîret-misâl cûy-ı bahâr

Duâ-yı bülbüle âmîn-hân olup mürgân
Açıldı müşteri-i aşka çârsû-yı bahâr
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 230.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11816' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5016' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'siret-said-serif-pasazade-said' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Bey' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1246' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1830' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sa’îd Sîret Bey’dir. Şiirlerinde Sîret ve Sa’îd mahlaslarını kullandı. Cidde valisi Şerîf Paşa’nın oğlu olduğu için Şerîf Paşa-zâde sanıyla tanındı. Şerîf Mehmed Paşa’nın babasıdır. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. 1238/1822’de Galata mollası ve 1246/1830’da Mekke kadısı oldu. 1246/1830 yılında İstanbul’da vefat etti.</p> <p> </p>' (length=413)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı said siret beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi şerif paşanın oğlu olduğu için paşazade sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti' (length=311)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong><br> İdince gönlümü dîvâne ârzû-yı bahâr<br> Müselsel oldu zebânımda güft-gûy-ı bahâr</p> <p><br> Kalırdı elde misâl-i şemâme-i anber<br> Rübûde olmasa çevgân-ı çarha gûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fedâ idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup<br> Kızardı hâcalet-avdetle sanki rûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>O serv-i kâmeti bâğ-ı hayâle aldıkça<br> Döker sirişkini Sîret-misâl cûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Duâ-yı bülbüle '... (length=782)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel oldu zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup kızardı hacaletavdetle sanki rüyı o servi kameti bağı hayale aldıkça döker sirişkini siretmisal cüyı duayı bülbüle aminhan olup mürgan açıldı müşterii aşka çarsüyı baharçiftçi ömer hzl yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>. C. III. İstanbul: Sebil Yay.</p> <p>Çiftçi, Ömer (hzl.)&nbsp;(yty.). <em>Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr.</em> http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-siz'... (length=783)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'aktan ali abdülkadir yuvalı metin hülagü hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c ııı istanbul sebil yay çiftçi ömer yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 10 07 2014 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro' (length=371)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi müderris kadı asıl adı beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi paşanın oğlu olduğu için sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp '... (length=1109)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehtap erdoğan' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-12' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1210' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11816' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5016' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'siret-said-serif-pasazade-said' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Bey' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1246' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1830' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sa’îd Sîret Bey’dir. Şiirlerinde Sîret ve Sa’îd mahlaslarını kullandı. Cidde valisi Şerîf Paşa’nın oğlu olduğu için Şerîf Paşa-zâde sanıyla tanındı. Şerîf Mehmed Paşa’nın babasıdır. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. 1238/1822’de Galata mollası ve 1246/1830’da Mekke kadısı oldu. 1246/1830 yılında İstanbul’da vefat etti.</p> <p> </p>' (length=413)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı said siret beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi şerif paşanın oğlu olduğu için paşazade sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti' (length=311)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong><br> İdince gönlümü dîvâne ârzû-yı bahâr<br> Müselsel oldu zebânımda güft-gûy-ı bahâr</p> <p><br> Kalırdı elde misâl-i şemâme-i anber<br> Rübûde olmasa çevgân-ı çarha gûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fedâ idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup<br> Kızardı hâcalet-avdetle sanki rûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>O serv-i kâmeti bâğ-ı hayâle aldıkça<br> Döker sirişkini Sîret-misâl cûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Duâ-yı bülbüle '... (length=782)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel oldu zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup kızardı hacaletavdetle sanki rüyı o servi kameti bağı hayale aldıkça döker sirişkini siretmisal cüyı duayı bülbüle aminhan olup mürgan açıldı müşterii aşka çarsüyı baharçiftçi ömer hzl yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>. C. III. İstanbul: Sebil Yay.</p> <p>Çiftçi, Ömer (hzl.)&nbsp;(yty.). <em>Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr.</em> http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-siz'... (length=783)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'aktan ali abdülkadir yuvalı metin hülagü hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c ııı istanbul sebil yay çiftçi ömer yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 10 07 2014 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro' (length=371)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi müderris kadı asıl adı beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi paşanın oğlu olduğu için sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp '... (length=1109)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehtap erdoğan' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-12' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1210' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1830' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11816 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1830' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1830' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11816' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5016' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'siret-said-serif-pasazade-said' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Bey' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1246' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1830' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sa’îd Sîret Bey’dir. Şiirlerinde Sîret ve Sa’îd mahlaslarını kullandı. Cidde valisi Şerîf Paşa’nın oğlu olduğu için Şerîf Paşa-zâde sanıyla tanındı. Şerîf Mehmed Paşa’nın babasıdır. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. 1238/1822’de Galata mollası ve 1246/1830’da Mekke kadısı oldu. 1246/1830 yılında İstanbul’da vefat etti.</p> <p> </p>' (length=413)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı said siret beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi şerif paşanın oğlu olduğu için paşazade sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti' (length=311)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong><br> İdince gönlümü dîvâne ârzû-yı bahâr<br> Müselsel oldu zebânımda güft-gûy-ı bahâr</p> <p><br> Kalırdı elde misâl-i şemâme-i anber<br> Rübûde olmasa çevgân-ı çarha gûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fedâ idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup<br> Kızardı hâcalet-avdetle sanki rûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>O serv-i kâmeti bâğ-ı hayâle aldıkça<br> Döker sirişkini Sîret-misâl cûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Duâ-yı bülbüle '... (length=782)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel oldu zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup kızardı hacaletavdetle sanki rüyı o servi kameti bağı hayale aldıkça döker sirişkini siretmisal cüyı duayı bülbüle aminhan olup mürgan açıldı müşterii aşka çarsüyı baharçiftçi ömer hzl yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>. C. III. İstanbul: Sebil Yay.</p> <p>Çiftçi, Ömer (hzl.)&nbsp;(yty.). <em>Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr.</em> http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-siz'... (length=783)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'aktan ali abdülkadir yuvalı metin hülagü hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c ııı istanbul sebil yay çiftçi ömer yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 10 07 2014 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro' (length=371)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi müderris kadı asıl adı beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi paşanın oğlu olduğu için sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp '... (length=1109)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehtap erdoğan' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-12' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1210' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('müderris kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11816 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=156)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1830' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1830' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11816' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5016' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'siret-said-serif-pasazade-said' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Bey' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1246' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1830' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sa’îd Sîret Bey’dir. Şiirlerinde Sîret ve Sa’îd mahlaslarını kullandı. Cidde valisi Şerîf Paşa’nın oğlu olduğu için Şerîf Paşa-zâde sanıyla tanındı. Şerîf Mehmed Paşa’nın babasıdır. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. 1238/1822’de Galata mollası ve 1246/1830’da Mekke kadısı oldu. 1246/1830 yılında İstanbul’da vefat etti.</p> <p> </p>' (length=413)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı said siret beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi şerif paşanın oğlu olduğu için paşazade sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti' (length=311)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong><br> İdince gönlümü dîvâne ârzû-yı bahâr<br> Müselsel oldu zebânımda güft-gûy-ı bahâr</p> <p><br> Kalırdı elde misâl-i şemâme-i anber<br> Rübûde olmasa çevgân-ı çarha gûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fedâ idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup<br> Kızardı hâcalet-avdetle sanki rûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>O serv-i kâmeti bâğ-ı hayâle aldıkça<br> Döker sirişkini Sîret-misâl cûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Duâ-yı bülbüle '... (length=782)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel oldu zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup kızardı hacaletavdetle sanki rüyı o servi kameti bağı hayale aldıkça döker sirişkini siretmisal cüyı duayı bülbüle aminhan olup mürgan açıldı müşterii aşka çarsüyı baharçiftçi ömer hzl yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>. C. III. İstanbul: Sebil Yay.</p> <p>Çiftçi, Ömer (hzl.)&nbsp;(yty.). <em>Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr.</em> http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-siz'... (length=783)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'aktan ali abdülkadir yuvalı metin hülagü hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c ııı istanbul sebil yay çiftçi ömer yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 10 07 2014 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro' (length=371)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi müderris kadı asıl adı beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi paşanın oğlu olduğu için sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp '... (length=1109)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehtap erdoğan' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-12' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1210' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11816 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1830' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1830' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11816' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5016' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'siret-said-serif-pasazade-said' (length=30)
   'M_ADI' => string 'SÎRET/SA’ÎD, Şerîf Paşa-zâde Sa’îd Sîret Bey' (length=56)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi' (length=44)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1246' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1830' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'müderris, kadı' (length=16)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'müderris kadı' (length=15)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Sa’îd Sîret Bey’dir. Şiirlerinde Sîret ve Sa’îd mahlaslarını kullandı. Cidde valisi Şerîf Paşa’nın oğlu olduğu için Şerîf Paşa-zâde sanıyla tanındı. Şerîf Mehmed Paşa’nın babasıdır. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. 1238/1822’de Galata mollası ve 1246/1830’da Mekke kadısı oldu. 1246/1830 yılında İstanbul’da vefat etti.</p> <p> </p>' (length=413)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı said siret beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi şerif paşanın oğlu olduğu için paşazade sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti' (length=311)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong><br> İdince gönlümü dîvâne ârzû-yı bahâr<br> Müselsel oldu zebânımda güft-gûy-ı bahâr</p> <p><br> Kalırdı elde misâl-i şemâme-i anber<br> Rübûde olmasa çevgân-ı çarha gûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fedâ idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup<br> Kızardı hâcalet-avdetle sanki rûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>O serv-i kâmeti bâğ-ı hayâle aldıkça<br> Döker sirişkini Sîret-misâl cûy-ı bahâr</p> <p>&nbsp;</p> <p>Duâ-yı bülbüle '... (length=782)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel oldu zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp bizi gitmişdi şimdi güller açup kızardı hacaletavdetle sanki rüyı o servi kameti bağı hayale aldıkça döker sirişkini siretmisal cüyı duayı bülbüle aminhan olup mürgan açıldı müşterii aşka çarsüyı baharçiftçi ömer hzl yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0'... (length=542)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>. C. III. İstanbul: Sebil Yay.</p> <p>Çiftçi, Ömer (hzl.)&nbsp;(yty.). <em>Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr.</em> http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-siz'... (length=783)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'aktan ali abdülkadir yuvalı metin hülagü hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c ııı istanbul sebil yay çiftçi ömer yty fatin davud hatimetüleşar http ekitap kulturturizm gov tr eklenti 10736metinpdf pdf0 erişim tarihi 10 07 2014 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro' (length=371)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'siret said şerif paşazade bey divan şairi müderris kadı asıl adı beydir şiirlerinde ve mahlaslarını kullandı cidde valisi paşanın oğlu olduğu için sanıyla tanındı mehmed babasıdır medrese öğrenimi gördü müderrislik yaptı 1238 1822de galata mollası 1246 1830da mekke kadısı oldu 1830 yılında istanbulda vefat etti gazel idince gönlümü divane arzüyı bahar müselsel zebanımda güftgüyı kalırdı elde misali şemamei anber rübüde olmasa çevganı çarha güyı feda idüp '... (length=1109)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN' (length=25)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. mehtap erdoğan' (length=25)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-12' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-29' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1210' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('siret said şerif paşazade bey divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11816 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=182)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1830' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1830' (length=4)