SIRRÎ, Eşref-zâde Şeyh Abdülkadir Sırrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1180/1766-1767)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkadir’dir. Seyyid Eşref-zade Şeyh Abdülkadir Sırrî Efendi olarak tanındı. Kâdiriyye şeyhlerinden Eşref-zâdenin torunlarından ‘İzzî Efendinin kardeşi Seyyid Eşref-zade Abdullâh’ın oğludur. İznik kasabasında Eşref-zâde (Eşref-i Rûmî) Tekkesinde şeyhlik görevinde bulundu. 1766-67'de vefat etti. Ölümüne “Şeyh Sırrî” ibaresi tarih düşürüldü.  Herkese yol gösteren, sevilen, Farsça ve Arapçaya vâkıf bir şeyhtir. 

 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 

Hüseyin Râmiz. Âdâb-ı Zurafâ, Süleymaniye Ktp. Es‘ad Efendi, Nu. 3873.vr.54b.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhûd Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. İstanbul. 1: 389.

Odabaşı, Mihrican (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva. C. 1. 234-467.

Özdemir, Fatma (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva. C. 1. 468-734. 

Uçman, Abdullah, Önder Akıncı (1976). Eşrefoğlu Rûmî, Hayatı ve Menkîbeleri. İstanbul: yyy. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 04.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-ı Şerif

Zihî evreng-i ihsan şüd Mehmed

Dü âlemrâ ki sultân şüd Mehmed

Kadem-bûs-ı şefâ‘at-h‘âh Sırrî

Derûneş nûr-ı imân şüd Mehmed

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 159.